Βυζαντινός Χορός "Αγιοπολίτης" ‎– Της Βασιλίδος Καυχήματα- The Boast Of Constantinople

Label:
Format:
CD, Album, Digipack
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

1 Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ήχος β'
2 Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν, ήχος μέσος β'
3 Εις το όρος τοις μαθηταίς επειγομένοις, Ήχος α΄
4 Παρεστώσα τω σταυρώ σου, Κύριε, ήχος α΄ τετράφωνος
5 Η Α' και η Γ' Ωδή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, ήχος πλ. δ' τρίφωνος νανα
6 Προαιώνιε Λόγε του Πατρός, ήχος γ
7 Ο Πνεύματι Αγίω συνημμένος, ήχος πλ. β'
8 Κύριε τον παράλυτον, ήχος πλ. δ΄
9 Το Κεκραγάριον από την Ακολουθία του Ασματικού Εσπερινού, ήχος γ.
10 Όπλον κραταιότατον και Έδωκας, φιλάνθρωπε, ήχος μέσος δ' λέγετος
11 Σέλας φαεινότατον, ήχος πλ, δ'
12 Κωνσταντίνος σήμερον, ήχος μέσος γ'
13 Την εν τω μέσω ανακτόρων, ήχος πλ. δ'
14 Δωρεών των ενθέων, ήχος πλ. α'
15 Τον Δεσπότην και Αρχιερέα., ήχος πρωτόβαρυς (Ιωάννης Αρβανίτης)
16 Όσιε τρισμάκαρ, ήχος πλ. β'
17 Σοφία πνευματική, ήχος πλ. δ΄ τρίφωνος νανα
18 Πάτερ Χρυσόστομε, ήχος δ'
19 Η γρήγορος γλώσσα σου, ήχος πλ. δ'
20 Χαίροις, θεολογίας πηγή, ήχος πλ. α'
21 Την λύραν του Πνεύματος, ήχος α΄.
22 Δόξα Πατρί, Της εν Χριστώ ελευθερίας, ήχος πλ. α΄
23 Και νυν, Μακαρίζομέν σε, Θεοτοκίον, ήχος πλ. α'.

Notes

Μελωδήματα Πατριαρχών και Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Ψάλλει: Βυζαντινός χορός "Αγιοπολίτης" Διευθύνει: Ιωάννης Β. Αρβανίτης

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode: 820773311322

Reviews