Γ. Π. Μπιλάλης*, Κ. Π. Μπιλάλης*, Βυζαντινή Χορωδία "Μελωδούντες" ‎– "Μη Αποστρέψης" - Ανθολογία Ύμνων Της Μ. Τεσσαρακοστής

Label:
Series:
Format:
CD
Country:
Released:
 
Genre:
Style:

Tracklist

1 Τάλαντον - "Παναγία Τριάς"
2 Αλληλούια - Σωματικαίς Μορφώσεσιν
3 Δεύτε Λαοί
4 Κατευθυνθήτω
5 Οι Εξ Ασεβείας
6 Μη Αποστρέψης - Έδωκας Κληρονομίαν
7 Ποίοις Υμνωδιών Άνθεσιν
8 Η Γρήγορος Γλώσσα Σου
9 Πανηγύρεως Ημέρα
10 Μέγιστον Θαύμα
11 Τον Επι Γης Άγγελον
12 Μεγίστους Εν Καιρώ - Τον Χρόνον Της Νηστείας - Υπερμεσάσαντες Ταύτην
13 Λησταίς Λογισμοίς
14 Ψυχή Μου, Ψυχή Μου
15 Ο Μέγας Στρατηγός
16 Γλώσσαν Ην Ουκ Έγνω
17 Θαυμαστή Του Σωτήρος
18 Θεοτόκε Παρθένε
19 Τάλαντον "Κύριε Και Δέσποτα"

Reviews