Γ. Π. Μπιλάλης*, Κ. Π. Μπιλάλης*, Βυζαντινή Χορωδία "Μελωδούντες" , Τραγούδι - Φιλική Συμμετοχή: Χρήστος Σίκκης ‎– "... Καί Φίλον Εκάλεσεν" - Ανθολογία Ύμνων Από Τις Ακολουθίες Του Αγίου Λαζάρου

Label:
Series:
Format:
2 × CD
Country:
Released:
 
Genre:
Style:

Tracklist

Εσπερινός 0 Όρθρος Του Σαββάτου Του Λαζάρου
1-1 Και Νυν Εσπερινού, "Την Ψυχωφελή Πληρώσαντες"
1-2 Απολυτίκιο, "Την Κοινήν Ανάστασιν"
1-3 Ειρμός Θ' Ωδής Αποδείπνου, "Εποίησε Κράτος"
1-4 Κοντάκιον, " Η Πάντων Χαρά"
1-5 Οίκος - Συναξάριον - "Τοις Μαθηταίς Ο Κτίστης"
1-6 Καταβασίαι, "Υγράν Διοδεύσας"
1-7 Θ' Ωδή, Καταβασίαι, "Την Αγνήν Ενδόξως Τιμήσωμεν"
1-8 Εξαποστειλάρια = "Λόγω Σου, Λόγε"
1-9 Αίνοι, "Πάσα Πνοή, Αινείτε"
1-10 Φήμη Αρχιερέςσ "Τον Δεσπότην Και Αρχιερέα"
1-11 Στιχηρά Αίνων, "Ανάστασις Και Ζωή"
1-12 Δόξα Αίνων, "Μέγα Και Παράδοξον Θαύμα"
1-13 Μεγ. Δοξολογία, "Δόξα Σοι Τω Δείξαντι Το Φως"
1-14 Ασματικόν Τρισάγιον, " Άγιος Ο Θεός"
Θεία Λειτουργία Του Σαββάτου Του Λαζάρου, Κοίμηση - Ανακομιδή Λειψάνων Του Αγίου
2-1 Απολυτίκιον, "Την Κοινήν Ανάστασιν"
2-2 Αντί Τρισαγίου, "Όσοι Εις Χριστόν"
2-3 Δύναμις, "Δύναμις, Όσοι Εις Χριστόν"
2-4 Ειρμός Θ' Ωδής, "Την Αγνήν Ενδόξως"
2-5 Κοινωνικόν, "Εκ Στόματος Νηπίων"
2-6 Εγκώμια - Στάσις Α', "Αρετών Εκλάμπων"
2-7 Εγκώμια - Στάσις Β', "Άξιον Εστιν"
2-8 Εγκώμια - Στάσις Γ', "Αι Γενεαί Πάσαι"
2-9 Εκλογή Εις Τον Λάζαρον, "Φόβον Κυρίου"
2-10 Τραγούδι, "Αρχή Χαράς, Αρχή Ζωής"
2-11 Τραγούδι, "Άρχοντες Καλημέρα Σας"

Reviews