Κων. Μπιλάλης*, Αθ. Παπαθανασίου* ‎– Από Το Πάθος Στην Ανάσταση - Α. Ανθολογία Ύμνων Της Μεγάλης Εβδομάδος

Label:
Series:
Format:
CD
Country:
Released:
 
Genre:
Style:

Tracklist

1 Αλληλουιάριον "Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται...", 'Ηχος Πλ. Του δ'
2 "Ερχόμενος Ο Κύριος...", Ήχος α'
3 "Τον Νυμφώνα Σου...", Ήχος γ'
4 "Ο Της Ψυχής Ραθυμία...", Ήχος β'
5 Σε, Τον Της Παρθένου Υιόν...", Ήχος α'
6 Σήμερον Ο Χριστός Παραγίνεται..." - "Προσήλθε Γυνή Δυσώδης...", Ήχος Πλ. Του β'
7 Ότε Οι Ένδοξοι Μαθηταί", Ήχος Πλ. Του β'
Εκλογή Αντιφώνων
9 Μακαρισμοί, Ήχος δ'
10a Τον Ληστήν Αυθημερόν...", Ήχος γ'
10b "Δύο Και Πονηρά Εποίησεν..." - "Έκαστο Μέλος Της Αγίας Σου Σαρκός...", Ήχος γ'
11 "Εξέδυσάν Με Τα Ιμάτιά Μου...", Ήχος Πλ. του β'
12 "Ήδη Βάπτεται Κάλαμος...", Ήχος Πλ. Του δ'
13 "Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου...", Ήχος Πλ. Του β'
14 "Ότε Εκ Του Ξύλου Σε Νεκρόν..." Ήχος β'
15 "Σε, Τον Αναβάλλομεν Το Φως...", Ήχος Πλ. Του α'
16 Εγκώμια, Στάσις Α': "Η Ζωή Εν Τάφω...", Ήχος Πλ. Του α'
17 Εγκώμια, Στάσις Β': "Άξιον Εστί...", Ήχος Πλ. Του α'
18 Εγκώμια, Στάσις Γ': "Αι Γεναιαί Πάσαι...", Ήχος γ'

Reviews