Κ. Π. Μπιλάλης*, Αθ. Β. Παπαθανασίου, Βυζαντινή Χορωδία "Μελωδούντες", Γ. Π. Μπιλάλης* ‎– Από Το Πάθος Στην Ανάσταση - Β. Ανθολογία Ύμνων Της Αναστάσεως Του Κυρίου

Label:
Series:
Format:
CD
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

1 Ύμνος Των Τριών Πάιδων, "Τον Κύριον Υμνείτε", Ήχος α'
2 Αντί Αλληλούια, "Ανάστα Ο Θεός", Ήχος Βαρύς
3 Αντί Χερουβικού "Σιγησάτω Πάσα Σαρξ", Ήχος Πλ. α'
4 Εωθινόν Ζ', "Ιδού Σκοτία Και Πρωί', Ήχος Βαρύς
5a Του Αγ. Φωτός, "Δεύτε Λάβετε Φως", Ήχος Πλ. α'
5b Προαναστάσιμος Ύμνος, "Την Ανάστασίν Σου...", Ήχος Πλ. β'
6a "Χριστός Ανέστη"
6b "Χριστός Ανέστη", Ήχος Πλ.α'
7 Καταβασίαι, "Αναστάσεως Ημέρα", Ήχος α'
8 Θ' Ωδή - Τροπάρια, "Μεγάλυνον, Ψυχή Μου, Φωτίζου", Ήχος α'
9 Θ' Ωδή Καταβασία "Ο Άγγελος Εβόα", Ήχος α'
10 Εξαποστελάριον, "Σαρκί Ύπνωσις", Ήχος β'
11 Στιχηρά Των Αίνων, "Πάσχα Ιερόν"., Ήχος Πλ.α'
12 Δοξαστικόν, "Αναστάσεως Ημέρα", Ήχος Πλ. α'
13 Κράτημα, "Τεριρέμ", Ήχος Πλ. α'
14 Δοξαστικόν (συνέχεια), "Και Τοις Εν Τοις Μνήμασιν", Ήχος Πλ. α'
15 Κοινωνικόν, "Σώμα Χριστού Μεταλάβετε, Ήχος γ'
16 Επιφώνημα, "Ω Θείας, Ω Φίλης", Ήχος α'

Reviews