Χρήστος Τασιός ‎– Εσταυρώθης Δι' Εμέ - Εκκλησιαστικοί Ύμνοι Της Μεγάλης Εβδομάδος

Label:
Alpha Records (6) ‎– 20071014
Format:
CD, Promo
Country:
Released:
 
Genre:
Style:

Tracklist Hide Credits

1 Μη Αποστρέψης... (Ήχος Πλ. Δ')
2 Εκ Νυκτός Ορθρίζει... - Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται... (Ήχος Πλ. Δ')
Τω Τη Άβατον... (Ήχος Β')
3a Έφριξε Παίδων Ευαγών...
3b Εμεγαλύνας Χριστέ...
3c Της Πίστεως...
3d Ρήμα Τυράννου...
3e Ψυχαίς Καραραίς...
4 Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω Σωτήρ Μου... (Ήχος Γ')
5 Ερχόμενος Ο Κύριος... (Ήχος Α')
6 Ο Της Ψυχής Ραθυμία... (Ήχος Β')
7 Ότε Η Αμαρτωλός Προσέφερε Το Μύρον... (Ήχος Α')
8 Η Αμαρτωλός Έδραμε... (Ήχος Β')
9 Μυσταγωγών Σου, Κύριε, Τους Μαθητάς... (Ήχος Πλ. Α')
Άρχοντες Λαών... (Ήχος Πλ. Α')
10a Εις Τριάκοντα Αργύρια... (Ήχος Β')
10b Την Φιλαδελφίαν Κτησώμεθα... (Ήχος Α')
10c Έστησαν Τα Τριάκοντα Αργύρια... (Ήχος Γ')
10d Οι Νομοθέται Του Ισραήλ... (Ήχος Πλ. Δ')
10e Μικράν Φωνήν Άφηκεν... (Ήχος Πλ. Δ')
11 Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου... (Ήχος Πλ. Β')
Εν Τη Βασιλεία Σου... (Ήχος Δ')
12a Δια Ξύλου Ο Αδάμ...
12b Εσταυρώθης Δι Εμέ...
12c Ο Υψωθείς Εν Τω Σταυρώ...
13 Δυο Πονηρά Εποίησεν... (Ήχος Γ')
14 Εξέδυσάν Με... (Ήχος Πλ. Β')
15 Ήδη Βάπτεται Κάλαμος... (Ήχος Πλ. Δ')
16 Σε Τον Αναβαλλόμενον Το Φως... (Ήχος Πλ. Α')
Κύματι Θαλάσσης... (Ήχος Πλ. Β')
17a Σε Τον Επί Υδάτων...
17b Θεοφάνειάς Σου Χριστέ...
17c Μη Εποδύρου Μου Μήτερ...
18 Στου Βοσπόρου Τ' Αγιόνερα (Ψαλτοτράγουδο)
Vocals – Γερ. Πρεβεζιάνος*

Companies, etc.

Notes

Cardboard wallet case.
Given free with unknown magazine or newspaper.

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout: ARCADIA +30 210.28.54.800 IFPI K5 B-1212
  • Mastering SID Code: IFPI LM81
  • Mould SID Code: IFPI K504

Reviews