Нина Спирова* ‎– Македонска Поп Класика

Label:
МРТ ‎– МП 42050
Format:
CD, Compilation
Country:
Released:
Genre:
Pop
Style:

Companies, etc.

Credits

Notes

Македонска Радио телевизија
ДЕ Музичка И касетна Продукција
Бул. Гоце Делчев бб, 100 Скопје

Снимено во студијата на МРТ
Придружуваат: Забавниот оркестар на РТС, Гудачкиот оркестар на РТС, Ревискиоторкестар на РТС.

Графички дизајн и фотолити ТОТЕМ
Уредник: Трајче Органџиев
Одговорен Уредник: Кокан Димушевски

CIP Каталогизација во публикација Народна и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Скопје
784.4:78.067.261497.7(086.72)
78.067.26.784.4

Произведено во SONY DADC - Австрија
Тираж: 500 примероци

Barcode and Other Identifiers

  • Other (CIP): 784.4:78.067.261497.7(086.72)
  • Other (CIP): 78.067.26.784.4

Reviews