ស៊ីន-ស៊ីសាមុត*, រស់-សេរីសុទ្ធា* ‎– អូនរាំ A Go Go / រាំ Cha Cha Cha

Label:
Lac Sea ‎– R 9009
Format:
Vinyl, 7", 45 RPM, Mono
Country:
Released:
 
Genre:
Style:
 

Notes

A - អូនរាំ A Go Go
(You Danced A Go Go)
Sinn Sisamouth
Music/Lyrics by Khieu Sokha

B - រាំ Cha Cha Cha
(Dance Cha Cha Cha)
Sinn Sisamouth/Ros Sereysothea
Music/Lyrics by Khieu Sokha

Reviews