Béla Bartók - Dezső Ránki ‎– Mikrokosmos

Label:
Apex ‎– 2564 66006-0
Format:
2 × CD, Reissue
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

Mikrokosmos, BB 105 / 153 Progressive Piano Pieces
Heft 1 / Volume 1
1.1 1. Hat Unisono Dallam (1) / Six Unison Melodies (1) 0:15
1.2 2. Hat Unisono Dallam (2) / Six Unison Melodies (2) 0:31
1.3 3. Hat Unisono Dallam (3) / Six Unison Melodies (3) 0:21
1.4 4. Hat Unisono Dallam (4) / Six Unison Melodies (4) 0:16
1.5 5. Hat Unisono Dallam (5) / Six Unison Melodies (5) 0:24
1.6 6. Hat Unisono Dallam (6) / Six Unison Melodies (6) 0:19
1.7 7. Kóta Ponttal / Dotted Notes 0:25
1.8 8. Hangismétlés / Repetition 0:22
1.9 9. Szinkópák / Syncopation 0:29
1.10 10. Két Kézzel Felváltva / With Alternate Hands 0:38
1.11 11.Párhuzamos Mozgás / Parallel Motion 0:28
1.12 12. Tükörkép / Reflection 0:27
1.13 13. Fekvésváltozás / Change Of Position 0:28
1.14 14. Kérdés És Felelet / Question And Answer 0:25
1.15 15. Falusi Dal / Village Song 0:19
1.16 16. Párhuzamos Mozgás Helyzetváltozással / Parallel Motion With Change Of Position 0:39
1.17 17. Ellenmozgás / Contrary Motion 0:25
1.18 18. Négy Unisono Dallam (1) / Four Unison Melodies (1) 0:15
1.19 19. Négy Unisono Dallam (2) / Four Unison Melodies (2) 0:24
1.20 20. Négy Unisono Dallam (3) / Four Unison Melodies (3) 0:31
1.21 21. Négy Unisono Dallam (4) / Four Unison Melodies (4) 0:22
1.22 22. Imitáció És Ellenpont / Imitation And Counterpoint 0:21
1.23 23. Imitáció És Forditása / Imitation And Inversion 0:22
1.24 24. Pastorale 0:31
1.25 25. Imitáció És Fordítása / Imitation And Inversion 0:48
1.26 26. Hangismétlés / Repetition 0:20
1.27 27. Szinkópák / Syncopation 0:32
1.28 28. Kánon Oktávában / Canon At The Octave 0:24
1.29 29. Imitáció Tükörképben / Imitation Reflected 0:22
1.30 30. Kánon Za Alsó Kvintben / Canon At The Lower Fifth 0:35
1.31 31. Tánc Kánon-Formában / Dance In Canon Form 0:28
1.32 32. Dór Hangsor / Dorian Mode 0:44
1.33 33. Lassú Tánc / Slow Dance 0:41
1.34 34. Frig Hangsor / Phrygian Mode 0:49
1.35 35. Korál / Chorale 1:07
1.36 36. Szabad Kánon / Free Canon 0:43
Heft 2 / Volume 2
1.37 37. Líd Hangsor / Lydian Mode 0:35
1.38 38. Staccato És Legato / Staccato And Legato 0:13
1.39 39. Staccato És Legato / Staccato And Legato 0:21
1.40 40. Délszlávos / In South-Slavonic Style 0:33
1.41 41. Dallam Kísérettel / Melody With Accompaniment 0:38
1.42 42. Kiséret Tört Hármasokkal / Accompaniment In Broken Triads 1:18
1.43 43. Magyaros / In Hungarian Style 0:39
1.44 44. Ellenmozgás / Contrary Motion 0:13
1.45 45. Méditation / Meditation 0:46
1.46 46. Növekedes - Fogyás / Increasing - Diminishing 0:41
1.47 47. Nagyvásár / Country Fair 0:36
1.48 48. Mixolid Hangsor / Mixolydian Mode 0:51
1.49 49. Crescendo - Diminuendo 0:18
1.50 50. Minuetto 0:28
1.51 51. Ringás / Swaying 1:11
1.52 52. Egyszólamúság Kézváltással / Unison Divided 0:12
1.53 53. Erdéliyes / In Transylvian Style 0:41
1.54 54. Kromatika / Chromatics 0:15
1.55 55. Triolák Líd Hangsorban / Triplets In Lydian Mod 0:27
1.56 56. Tercelő Dallam / Melody In Tenths 0:13
1.57 57. Hangsúlyok / Accents 0:48
1.58 58. Napkeleten / In Oriental Style 1:04
1.59 59. Dur És Moll / Major And Minor 0:59
1.60 60. Kánon Tartott Hangokkal / Canon With Sustained Notes 0:30
1.61 61. Pentatón Dallam / Pentatonic Melody 0:31
1.62 62. Párhuzamos Mozgás Kis Hatodhangközökben / Minor Sixths In Parallel Motion 0:36
1.63 63. Zsongás / Buzzing 0:29
1.64 64. Vonal És Pont / Line And Point 0:49
1.65 65. Párbeszéd / Dialogue 0:27
1.66 66. Dallam Elosztva / Melody Distributed 1:16
Heft 3 / Volume 3
1.67 67. Tercekhez Egy Harmadik Szólam / Thirds Contrasted With Another Single Part 0:32
1.68 68. Magyar Tánc / Hungarian Dance 0:26
1.69 69. Akkordtanulmány / Study In Chords 0:58
1.70 70. Dallamhoz Kettósfogások / Melody Against "Double Stops" 1:11
1.71 71. Tercek / Thirds 0:59
1.72 72. Sárkánytánc / Dragons' Dance 0:25
1.73 73. Kettős És Hármasfogások / "Double Stops" And "Triple Stops" 0:30
1.74 74. Magyar Párositó / Hungarian Matchmaking Song 0:26
1.75 75. Triolák / Triplets 0:44
1.76 76. Háromszólamúság / In Three Parts 0:24
1.77 77. Gyakorlat / Little Study 0:24
1.78 78. Ötfokú Hangsor / Five-Tone Scale 0:26
1.79 79. Hommage À J. S. B. 0:54
1.80 80. Hommage À R. Sch. 0:32
1.81 81. Bolyongás / Wandering About 0:58
1.82 82. Scherzo 0:22
1.83 83. Dallam Meg-Megszakítva / Melody With Interruptions 0:39
1.84 84. Mulatság / Merriment 0:36
1.85 85. Tört Akkordok / Broken Chords 1:12
1.86 86. Két Dur Pentachord / Two Major Pentachords 1:21
1.87 87. Változatok / Variations 1:09
1.88 88. Sipszó / Sound Of Pipes 0:56
1.89 89. Négyszólamúság / In Four Parts 0:44
1.90 90. Oroszos / In Russian Style 0:34
1.91 91. Kromatikus Invenció (1) / Chromatic Invention (1) 0:52
1.92 92. Kromatikus Invenció (2) / Chromatic Invention (2) 0:41
1.93 93. Négyszólamúság / In Four Parts 0:36
1.94 94. Hol Volt, Hol Nem Volt / Once Upon A Time… 1:07
1.95 95. Róka-Dal / Fox Song 0:33
1.96 96. Zökkenők / Jolts 0:42
Heft 4 / Volume 4
2.1 1. Notturno 1:36
2.2 2. Alátevés / Thumbs Under 0:29
2.3 3. Kézkeresztezés / Hands Crossing 0:55
2.4 4. Népdalféle / In Folk Song Style 0:39
2.5 5. Szükített Ötödnyi Távolság / Diminished Fifth 0:47
2.6 6. Felhangok / Harmonics 1:23
2.7 7. Moll És Dúr / Minor And Major 1:03
2.8 8. Vándorlás Egyik Hangnemből A Másikba / Wandering Through The Keys 0:51
2.9 9. Játék (Két Öffokú Hangsorral) / Game (With Two Fine-Tone Scales) 0:56
2.10 10. Gyermekdal / Children's Song 1:10
2.11 11. Dallam Ködgomolyagban / Melody In The Mist 1:06
2.12 12. Birkózás / Wrestling 0:51
2.13 13. Báli Szigetén / From The Island Of Bali 1:38
2.14 14. És Összecsendülnek-Pendülnek A Hangok… / And The Sounds Clash And Clang… 0:55
2.15 15. Intermezzo 1:28
2.16 16. Változatok Egy Népdal Fölött / Variations On A Folk Tune 0:47
2.17 17. Bolgár Ritmus (1) / Bulgarian Rhythm (1) 0:51
2.18 18. Téma És Fordítása / Theme And Inversion 1:03
2.19 19. Bolgár Ritmus (2) / Bulgarian Rhythm (2) 0:23
2.20 20. Nóta / Song 1:33
2.21 21. Bourrée 0:52
2.22 22. Triolák 9/8-Ban / Triplets In 9/8 Time 0:49
2.23 23. 3/4-Es Tánc / Dance In 3/4 Time 0:42
2.24 24. Kvintakkordok / Triads 0:52
2.25 25. Kétszólamú Tanulmány / Two-Part Study 1:00
Heft 5 / Volume 5
2.26 26. Akkordok Egyszerre És Egymás Ellen / Chords Together And In Opposition 0:54
2.27 27. Staccato És Legato / Staccato And Legato 0:43
2.28 28. Staccato 1:10
2.29 29. Csónakázás / Boating 1:26
2.30 30. Változó / Change Of Time 0:38
2.31 31. Új Magyar Népdal / New Hungarian Folk Song 0:53
2.32 32. Dobbantós Tánc / Stamping Dance 1:14
2.33 33. Váltakozó Tercek / Alternating Thirds 0:41
2.34 34. Falusi Tréfa / Village Joke 0:48
2.35 35. Kvartok / Fourths 0:45
2.36 36. Nagy Másodhangközök Egyszerre És Törve / Major Chords Broken And Together 1:33
2.37 37. Szinkópák / Syncopation 0:56
2.38 38. Gyakorlatok Kettősfogásban / Studies In "Double Stops" 0:59
2.39 39. Perpetuum Mobile 0:56
2.40 40. Hangsorok Egészhangokból / Whole-Tone Scales 1:34
2.41 41. Unisono 1:36
2.42 42. Dudamuzsika / Bagpipe Music 1:09
2.43 43. Paprikajancsi / Merry Andrew 0:51
Heft 6 / Volume 6
2.44 44. Szabad Változatok / Free Variations 1:27
2.45 45. Tükröződés / Reflection 1:09
2.46 46. Mese A Kis Légyről / From The Diary Of A Fly 1:23
2.47 47. Tört Hangzatok Váltakozva / Alternating Broken Chords 2:00
2.48 48. Kis Másod És Nagy Hetedhangközök / Minor Seconds, Major Sevenths 3:43
2.49 49. Kromatikus Invenció / Chromatic Invention 2:01
2.50 50. Ostinato 2:10
2.51 51. Induló / March 1:41
2.52 52. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (1) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (1) 1:50
2.53 53. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (2) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (2) 1:05
2.54 54. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (3) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (3) 1:16
2.55 55. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (4) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (4) 1:26
2.56 56. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (5) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (5) 0:57
2.57 57. Hat Tánc Bolgár Ritmusban (6) / Six Dances In Bulgarian Rhythms (6) 1:43

Companies, etc.

Credits

Notes

Comes with a 12-page booklet
℗ 1977 Teldec Classics, Warner Music UK Ltd.
© 2012 Warner Classics, Warner Music UK Ltd.
A Warner Music Group Company
Made in the EU.
Recording location: TELDEC-Studio, Berlin, March 1977.
Total timing: 126'14"

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode: 8 2564-66006-1
  • Label Code: LC 04281
  • Other (SPARS Code): ADD
  • Rights Society: GEMA / BIEM

Other Versions (3 of 3) View All

Cat# Artist Title (Format) Label Cat# Country Year
SLPX 12323-25 Bartók Béla*, Ránki Dezső* Bartók Béla*, Ránki Dezső* - Mikrokozmosz(3xLP, Box) Hungaroton SLPX 12323-25 Hungary 1977 Sell This Version
SLPX 12323-25 Béla Bartók - Dezső Ránki Béla Bartók - Dezső Ránki - Mikrokozmosz(3xLP, Box) Hungaroton SLPX 12323-25 Hungary 1977 Sell This Version
6.35 369 FK Béla Bartók - Dezső Ránki Béla Bartók - Dezső Ránki - Mikrokozmosz(3xLP, Box) Telefunken 6.35 369 FK Germany 1977 Sell This Version

Reviews