Dafydd Iwan ‎– Cana Dy Gân

Label:
Sain ‎– SCD 2675
Format:
12 × CD, Album, Compilation
Box Set
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist Hide Credits

CD1: Caneuon Teldisc (gydag Edward) [1966 – 1967]
1 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 3:54
2 Wyt Ti’n Cofio? 1:42
3 Bryniau Bro Afallon 2:46
4 Meddwl Amdanat Ti 2:20
5 Mae’n Wlad I Mi
Written-By – Woody Guthrie
3:36
6 Ji Geffyl Bach 2:21
7 Crwydro 3:26
8 Mae’r Esgid Fach Yn Gwasgu
Written-By – Dafydd Iwan, T. Gwynn Jones (2)
2:05
9 Rwy’n Gweld Y Dydd 3:53
10 Beth Yw’r Haf Imi?
Lyrics By – Amy Parry-Williams, T.H. Parry-Williams*
2:59
11 Hyn Sydd Yn Ofid Im 4:03
12 Stôl I Ddau 2:46
13 Clyw Fy Nghri 2:54
14 Mae Geneth Fach Yng Nghymru 3:03
15 Paid â Chwarae Efo’m Serch 1:55
16 Tyrd Yn Ddi-oed 1:56
CD2: Caneuon Teldisc [1967 – 1969]
1 Cân Yr Ysgol 3:42
2 Chwarae â ’nghalon 2:04
3 Pan Glywaf Gân Y Clychau 2:27
4 Trwy’r Drysni A’r Anialwch 2:49
5 Daw, Fe Ddaw Yr Awr 5:05
6 Siôn A Siân 2:51
7 Cân Y Ddinas 2:37
8 Cân Y Medd
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)
2:19
9 Tri Mis O Ddathlu Mawr 3:39
10 Cân Y Glöwr 2:46
11 Sam 2:58
12 A Chofiwn Ei Eni Ef 2:42
13 Mair Paid Ag Wylo Mwy [Mary's Boy Child]
Vocals – Edward*Written-By – Jester Hairston
2:53
14 Seinier Cyrn A Chaner Clych
Vocals – Edward*
3:09
15 Carlo
Vocals – Edward*
4:04
16 Y Dyn Pwysig 3:51
17 Croeso Chwedeg-Nain 5:33
18 Gad Fi’n Llonydd 5:10
CD3: Sain Cynnar – Senglau Ac EP [1969 – 1980]
1 Myn Duw, Mi A Wn Y Daw 4:46
2 Mari Fawr Tre-lech 4:30
3 Ai Am Fod Haul Yn Machlud? 2:42
4 Peintio’r Byd Yn Wyrdd 3:51
5 Mae ’na Le Yn Tŷ Ni 3:58
6 Yma Mae ’nghalon 3:38
7 Mr. Tomos, Os Gwelwch Yn Dda 3:48
8 Pam Fod Eira Yn Wyn? 3:58
9 Weli Di Gymru? 4:36
10 Cân Y Western Mail 5:20
11 I’r Gad
Written-By – Hefin Elis
2:37
12 Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartref 3:46
13 Yno Yr Wylodd Efe 5:43
14 Tywysog Tangnefedd 4:07
15 Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon 3:30
16 Y Steddfod Beiling 3:20
17 Mae’r Llencyn Yn Y Jêl
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:59
18 Magi Thatcher 3:25
19 Sul Y Blodau 3:31
CD4: Yma Mae Nghân [1972] / Mae’r Darnau Yn Disgyn I’w Lle [1976]
1 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 4:15
2 Daw Fe Ddaw Yr Awr Yn ôl Imi 4:36
3 Mae Geneth Fach Yng Nghymru 2:54
4 Croeso Chwedeg-Nain 5:28
5 Cân Y Medd
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)Written-By – Dafydd Iwan
2:13
6 Ji Geffyl Bach 4:18
7 Hyn Sydd Ofid Im 3:38
8 Cân Y Glöwr 3:31
9 Cân Yr Ysgol 3:38
10 Gad Fi'n Llonydd 4:42
11 Rwy'n Gweld Y Dydd 2:56
12 Dos F'Anwylyd 3:21
13 Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle 3:41
14 Dewch I Lan Y Môr 2:30
15 Siarad  Ti A Mi 3:58
16 Mae Rhywun Yn Y Carchar 3:12
17 Baled Yr Eneth Eithafol 3:56
18 Merch Y Mynydd 3:16
19 Mynd Yn Ôl
Written-By – Hefin Elis
3:18
20 Dim Ond Un Gân 3:53
CD 5: Bod Yn Rhydd [1979] / Dafydd Iwan Ar Dân [1981]
1 Weithiau Bydd Y Fflam 3:55
2 Cân Victor Jara 4:06
3 Teg Oedd Yr Awel 3:14
4 Mari Malŵ
Lyrics By – J. Glyn DaviesWritten-By – Hefin Elis
3:25
5 Bod Yn Rhydd 2:26
6 Baled Y "Welsh Not" 6:02
7 Peidiwch Gofyn Imi Ddangos Fy Ochr 3:09
8 Penillion I Gilmeri 3:00
9 Mae'n Disgwyl
Lyrics By – Ann FychanWritten-By – Dafydd Iwan
3:12
10 Hwyr Brynhawn 3:53
11 A Gwn Fod Popeth Yn Iawn
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:08
12 Ac Fe Ganon Ni 5:18
13 Magi Thatcher 3:53
14 Mae Rhywun Yn Y Carchar 3:55
15 Y Dref A Gerais I Cyd
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
6:39
16 Pam Fod Eira Yn Wyn
Written-By – Phil Coulter
2:04
17 Am Na Ches I Wâdd I'r Briodas 5:04
18 Cân Serch I Awyren Rhyfel 4:53
19 Y Pedwar Cae 3:31
20 Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd
Written-By – T. Makem*
3:09
CD 6: Dafydd Iwan Gydag Ar Log [1982, 1987, 1983]
1 Dail Y Teim 2:59
2 Paratoi At Ryfel 4:58
3 Y Blewyn Gwyn [Lili-Wen Fach]
Written-By – Haydn Morris
3:10
4 Y Pedwar Cae 4:13
5 Dechrau'r Dyfodol
Written-By – Eleri Cwyfan, Gareth Glyn
2:27
6 Ciosg Talysarn 3:36
7 Y Dref A Gerais I Cyd
Written-By – Phil Coulter
6:06
8 Lleucu Llwyd
Written-By – Dewi Morris
3:32
9 Cerddwn Ymlaen 3:54
10 Yn Groeso Iddo Ef 3:43
11 Y Wên Na Phyla Amser 3:52
12 Tra Bo Hedydd 3:23
13 Ffidil Yn Y To 2:36
14 Cân I Wiliam
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)
2:38
15 Cân Y Medd
Written-By – Dafydd Iwan, T. Gwynn Jones (2)
2:34
16 Y Chwe Chant A Naw
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:21
17 Yma O Hyd 4:31
CD 7: Gwinllan A Roddwyd [1986] / Dal I Gredu [1990]
1 Draw Dros Y Don
Written-By – M. Theodorakis*
3:32
2 Cân I D.J. 3:50
3 Mae'r Saesneg Yn Esensial 3:53
4 Yr Hen, Hen Hiraeth 4:12
5 Cân Lewis Valentine 3:20
6 Gweddi Dros Gymru [Finlandia]
Written-By – Sibelius*, Lewis Valentine
3:11
7 Hawl I Fyw 4:38
8 Os Na Fydd 'Na Gymru Yfory 3:03
9 Cwyngan Y Sais 6:47
10 Mi Glywaf Y Llais 2:42
11 Gwinllan A Roddwyd 4:38
12 Draw, Draw Ymhell
Written-By – Frank Hennessey
3:51
13 Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed 4:00
14 Cân Angharad 3:22
15 Oscar Romero 4:20
16 Esgair Llyn [Fields Of Athenry]
Written-By – Pete St. John
4:08
17 Cân Mandela 3:44
18 Dal I Gredu [My Way]
Written-By – C. Francois*, G. Trubaut, J. Revaux*
3:48
19 Cân I Helen 3:34
20 Cân Yr Aborijini 3:50
CD 8: Caneuon Gwerin [1993] / Yn Fyw O'r Gegin, Cricieth [1975] / Bod Yn Rhydd [1979]
1 Moliannwn 3:10
2 Ar Lan Y Môr 4:02
3 Y Ferch O Blwy' Penderyn 3:56
4 Titrwm Tatrwm 3:08
5 Fe Drawodd Yn Fy Meddwl 2:08
6 Mynwent Eglwys 2:51
7 Harbwr Corc / Fflat Huw Puw 3:03
8 Rownd Yr Horn 2:41
9 Y Deryn Pur 2:20
10 Ffarwel Fo I Dre' Porthmadog 3:52
11 Si Hei Lwli 3:07
12 Bugeilio'r Gwenith Gwyn 2:56
13 Paid  Deud 2:58
14 Trwy'r Drysni A'r Anialwch 2:55
15 Ffarwel I Blwy' Llangywer 2:29
16 Beth Yw'r Haf I Mi
Lyrics By – Amy Parry-Williams, T.H. Parry-Williams*
3:20
17 Mae Prydferthwch Ail I Eden 1:35
18 Dacw 'Nghariad I Lawr Yn Y Berllan 0:51
19 Cyn Delwyf I Gymru'n Ôl 3:52
20 Mari Fach 4:25
21 Santiana 2:27
CD 9: Cân Celt [1995]
1 I Ble'r Aeth Haul Dy Chwerthin? (Cân Celt) 2:51
2 Symudwch Y Bobol (Mae Pres Yn Y Fforest) 2:23
3 Daw Fe Ddaw Yr Awr 3:28
4 Cân Y Glöwr 3:16
5 Peintio'r Byd Yn Wyrdd 3:30
6 Pam Fod Eira'n Wyn? 3:52
7 Dyn Oedd Yr Iesu 3:56
8 Gad Fi'n Llonydd 3:03
9 Tywysog Tangnefedd 3:06
10 Shili-Ga-Bŵd
Lyrics By – Isfoel
2:50
11 Daeth Y Llwch Yn Ôl 2:58
12 Dal I Ganu "Yma O Hyd" 2:54
13 Y Garreg Wen 2:56
14 Cana Gân Fy Nghymru [The Rare Old Times]
Written-By – Pete St. John
4:41
15 Rhywbryd Fel Nawr 3:09
16 Torri'r Cylch O Drais 2:54
17 Awel Yr Wylfa [Buachaill An Eirne]
Arranged By – Hefin ElisWritten-By – Irish traditional*
3:41
18 Doctor Alan 3:20
19 Cân Y Fam 2:41
20 Yr Anthem Geltaidd
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
2:13
CD 10: Dafydd Iwan A'r Band Yn Fyw - Cyfrol 1 [2000] / Cyfrol 2 [2002]
1 Bod Yn Rhydd 3:17
2 Y Wên Na Phyla Amser 3:39
3 Ai Am Fod Haul Yn Machlud 4:26
4 Esgair Llyn [Fields Of Athenry]
Written-By – Pete St. John
4:01
5 Oscar Romero 4:39
6 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 5:21
7 Cân Yr Ysgol 3:29
8 Weithiau Bydd Y Fflam 3:49
9 Yr Hen, Hen Hiraeth 4:03
10 Magi Thatcher 3:32
11 Cân Yr Aborijini 4:08
12 Cân Angharad 2:43
13 Carlo 4:36
14 Cwyngan Y Sais 4:40
15 Mi Glywaf Y Llais 2:36
16 Dos F'Anwylyd 3:53
17 Ffarwel I Blwy' Llangywer 3:20
18 Rwy'n Gweld Y Dydd 2:46
19 Dal I Ganu "Yma O Hyd" 4:11
20 Gweddi Dros Gymru [Finlandia]
Written-By – Sibelius*, Lewis Valentine
2:47
CD 11: Man Gwyn [2007]
1 Ar Y Mimosa 3:28
2 Cân Michael D. Jones 2:45
3 Tyred F'Anwylyd 3:35
4 Porth Madryn
Written-By – Tudur Morgan
3:33
5 Y Rheilffordd Gyntaf 3:25
6 Tua Cwm Hyfryd 2:11
7 Cân Y Ddwy Chwarel 3:38
8 Ynys Ellis 4:33
9 Y Cymro A'r Aur 3:09
10 Hollywood 2:52
11 Baled Joe Hill 3:39
12 Merch Y Breuddwydion
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:37
13 Hwiangerdd Corsica 3:49
14 Yr Ynys 4:22
15 Daeth Y Dyn [I Gwynfor Evans] 5:38
CD 12: Dos I Ganu [2009] / RHAGLEN "TRAC" RADIO CYMRU [2011]
1 Dos I Ganu 3:20
2 Tyrd, Aros Am Funud
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
2:37
3 Mae Gen I F'Egwyddorion 2:57
4 Mae Cymru'n Mynnu Byw
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:14
5 Mwstasho Y Gaucho 2:59
6 Cana Dy Gân 4:08
7 Cân Y Milwr 3:38
8 Cysura Fi
Lyrics By – Dafydd IwanWritten-By – B.J. Graham, R. Lovland*
4:49
9 Ambell I Gân 2:14
10 Angor
Written-By – Tudur Huws Jones
4:28
11 Amser Maith Yn Ôl
Written-By – Tudur Huws Jones
4:23
12 Heddiw Yw'n Dyfodol
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:25
13 Gofyn Am Y Cyfan 2:44

Companies, etc.

Credits

  • Acoustic Guitar, VocalsDafydd Iwan (tracks: All)
  • MusicianAr Log (tracks: [Disc 6])
  • VocalsEdward* (tracks: [Disc 1], [Disc 2] Tr. 13-15)
  • Written-ByDafydd Iwan

Notes

CD 8: Pob trac "Traddodiadol" a threfnwyd gan Tudur Morgan (1-16) a gan Dafydd Iwan (17-20). Trac 7 cyd-ysgrifennwyd gan J. Glyn Davies.
CD 8: Every track is credited as "Traditional" and arranged by Tudur Morgan (1-16) and by Dafydd Iwan (17-20). Track 7 co-written by J. Glyn Davies.

Y Casgliad Cyflawn o'i ganeuon ar 12 CD. - The Complete Collection - 219 Tracks.
Yn dod gyda llyfr 44 tudalen. - Comes complete with 44 page booklet

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode: 5016886267524

Reviews