Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum ‎– Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta

Genre:
Style:
Year:

Tracklist

Transhręsiŭnaje Ŭšęście Ęn-Miendurana Skroź Pramianistuju Dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah Minujučy Modusy Času Ankh-F-N-Khonsu, Niewiadomaha Wartaŭnika Wuzłoŭ Maa-Atef-F, Da Abicieli Adąda, Wysmaĺwajučaha Trysmiehičnym Wiedańniem Mistęryj Sęfitaŭ Arual-Jøruvalla Dahmatyčnaje Traktawańnie Paradoksu Fiermi J Pryčynnuju Dynamičnuju Tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, Pierasliedujučy Pieraradžęńnie Ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu Ŭ Branach Chaohnozisa Ŭrytry, Pasrodkam Spaścižęńnia Katęchizisa, Rytuaĺnych Samahubstwaŭ Aghōra, Imia Jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L 3:58
Imknieńnie Apantanaści Hniewu Sębęka Da Słupoŭ Twaręńnia Ruin Aššurbanipała Skroź Zabaronieny Šliach Ęmpiryjakrytycyzmu Miedytatyŭnych Pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ Pustyni Ŭšęścia Płutona, Uchiliajučy Tęliemičnyja Tęaręmy Skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, Pierapyniŭšych Biaskoncy Łancuh Ręinkarnacyj, Adwaryŭšy Apahanieny Kupał Pifaharyjanskaha Pałancira Snoŭ Zmiainych Wačęj Uładara Much, Jaki Zachoŭwaje Paroh Apošniaha Wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona 3:06
Da Pytańniaŭ Ab Suziraĺnym Paznańni Naradžęńnia Trahiedyi J Niaŭchiĺnaści Hibeli Isnaha Ŭ Wučeńni Anihiliacyi, Jak Pra Pieršaęliemienty Praŭdziwaj Pryrody Askietyčnych Praliehamienaŭ Mižhałaktyčnaha Smutku Smierciśćwiardžajučaj Mudraści Šapienhaŭęra, Jakaja Kuje Apakatastasičnym Połymiem Hietęradaksaĺnaha Katarsisu Artęryi Mietafizičnych Siłahizmaŭ U Liazo Liucyfieryjanskaha Rozumu J Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, Zwiartajučy Ŭ Prach Saliarnyja Zikkuraty Apošniaha Świtańnia Nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa 2:56
Akružany Parallieĺnymi Cykłami Biaźmiežnaści Śmierci Baâl Wadalieja Nakiroŭwaje Wypaliennyja Wačnicy Kosmakarkasaŭ Pachawaĺnych Piramid Pa Toj Bok Miež Twaręńnia Asliapliajučych Promńiaŭ Mietatrona Da Sciakajučych Krywioj Klinapisnych Skryžaliaŭ Sparchniełych Prarokaŭ Skasoŭwajučy Samu Mętazhodnaść Byćcia Jak Pryncyp Wieĺmiiłžywaj Zdoĺnaści Mierkawańnia Jakaja Nie Maje Ab'jektyŭnaha Sęnsu, Pryčyny, Iściny J Kaštoŭnaści 4:24
Somnambuličnyja Tulliańni Karawanaŭ Ziłlijonnamiesiacowych Rozumazrokaŭ Žracoŭ Ïrminizmu, Jakija Pakidajuć Pojas Kojpiera, Skroź Hnozis Ękzistęncyjanaĺnaha Immažynaryuma Katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII Wymiaręńnia Uročyšča Skarpijonaŭ, Wykarmlienych Pracham Mierćwiakoŭ Cykličnych Turbuliencyj Chrama Sûtekh, Da Wytokaŭ Antropamahičnaj Dęmanałohii Zwierchkancęntracyi Ciemry Ŭ Pošukach Zichatliwaha Trapiecyjaędra 3:14
Apałohija Samaźniščęńnia Ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, Jak Dumka Jakaja Biaskonca Pahłybliajecca Ad Z'jawy Da Sutnaści, Jość Adzina Dakładnaje Mierkawańnie Ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli Supraćstajačaj Nieświadomamu, A Tak Ža Sutnaść Baraćby Za Nieisnawańnie, Što Jość Krajniaja Supraćliehłaść Asnoŭnym Wiecham Swietaŭładkawańnia, Alie Nie Z'jaŭliajecca Antynomijej Sabie, Z Pryčyny Łahičnaha Wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam Usiakaj Inšaj Ętyki, Skažajučaj Wizualizacyju Pracęsu Pamknieńnia Ducha Ŭ Kirunku, Jaki Ŭkazwaje Wolia Da Śmierci 4:21
Rytuał Pryzyŭnoha Zaklionu Ŭsioabdymnaj Ęnierhii Ciemry, U Hipastyĺnaj Zalie Matęryjalizacyi Ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, Zaklikany Zubožyć Ahafałahičnyja Abliččy Idałaŭ Anhârąka, Zwajawaŭšych Wypramieńwańnie Pandęmaničnaha Pantęonu Kheri-Beq-F, Addajučy Piaščanym Wiatram Supăja Prystupki Mastaba Šmatsuswietnaj Intęrprętacyi Κονξ Ομ Παξ, Z Mętaj Zrynuć Chanifičny Impuĺs Kaâba Jaki Pieraškadžaje Raspaŭsiudžwańniu Baryjonnaj Asimietryi Niebuliarnych Rahoŭ Satany 2:35
Paświačęńnie Adęptam Salipsizmu Uwažliwym Da Pastuliawańnia Von Hartmana Ab Nieswiadomym U Z'jawach Cialiesnaha J Duchoŭnaha Žyćcia, Što Skažajuć Azimutaĺny Kut Palinhienęzii Ad Zawieršanaha Ŭwasablieńnia Liutaści Šywy Da Stęły Adkryćcia Toţa Nad Prorwaj Samaręalizacyi Partałaŭ Inšabyćcia Mieskałamduha Wyličajučy Kanstantu Začatkawaj Formy Nadychodziačaj Æry Rujnawańnia Pasrodkam Wyrašęńnia Prabliemy Raspaŭsiudžwańnia Tęaręmy Kronękiera Ab Abieliewych Paliach Na Adwoľnuju Ałhiebraičnuju Wobłaść Racyjanaľnaści 5:05

Versions (8)

Cat# Artist Title (Format) Label Cat# Country Year
AVR065 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta(CD, Album, Ltd, Dig) Amputated Vein Records AVR065 Japan 2016 Sell This Version
none Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta(8xFile, FLAC, MP3, Album) Not On Label none Belarus 2016
AVR065 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta(CD, Album) Amputated Vein Records AVR065 2016 Sell This Version
GOTG-008 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta(Cass, Album, RE, Bla) Graboid of the Ground Records GOTG-008 Russia 2018 Sell This Version
GOTG-008 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najsta(Cass, Album, RE, Whi) Graboid of the Ground Records GOTG-008 Russia 2018 Sell This Version
RRR104 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Projecting The Singular Emission Of The Doctrine Of Absolute And All-Absorbing Evil...(LP, Album, Ltd) Rotten Roll Rex RRR104 Germany 2018 Sell This Version
RRR104 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Projecting The Singular Emission Of The Doctrine Of Absolute And All-Absorbing Evil...(LP, Album, Ltd, Blu) Rotten Roll Rex RRR104 Germany 2018 Sell This Version
RRR104 Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Projecting The Singular Emission Of The Doctrine Of Absolute And All-Absorbing Evil...(LP, Album, Ltd, Cle) Rotten Roll Rex RRR104 Germany 2018 Sell This Version

Recommendations

Reviews

Add Review

jreaton42

jreaton42

August 1, 2018
referencing Projecting The Singular Emission Of The Doctrine Of Absolute And All-Absorbing Evil..., LP, Album, Ltd, Cle, RRR104
Definitely not a splatter vinyl. I just got mine today and I would describe it as a milky clear with a tiny bit of black smoke. Kind of disappointing when you're expecting a splatter. Haven't gotten a chance to spin so hopefully the sound is still good.