Exoteric Continent ‎– Moviments / Oposició

Genre:
Style:
Year:

Tracklist

Moviments
Ferro En Funcionament
Membres De L'Oposició
Península
Maniobra Nocturna
El Cap Interí D'Estat
Oposició
Referèndum
Gabinet De Crisi
Manteniment
Superfície Zero
Invasió De L'Est
Moviments Paral.lels

Versions (2)

Recommendations

Reviews