Geirr Tveitt / Håvard Gimse ‎– Piano Music - Fifty Folk-Tunes From Hardanger, Op. 150 / Twelve Two-Part Inventions, Op. 2 Nos. 1-12

Label:
Naxos ‎– 8.554258-59N
Format:
2 × CD, Album
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

Femti Folketonar Frao Hardanger, Op. 150, Nr. 1-37 - Fifty Folk-Tunes From Hardanger Op. 150, Nos. 1-37
1.01 1. Velklomne Med Æra - Welcome With Honour 3:57
1.02 2. Flyteljod - Flute Sound 0:40
1.03 3. Friarføter - A-Wooing 1:16
1.04 4. Songjen Slutt I Siste Liten - The Songs Ends Just In Time 5:16
1.05 5. Pao Veg Té Brudlaups - On To The Bridal Farm 0:58
1.06 6. Velkomne I Brudlaupsgarden - Welcome To The Bridal Farm 1:12
1.07 7. Krune-Brurè - The Crown Bride 1:40
1.08 8. Brutateven - The Spoiled Bridal Drink 1:14
1.09 9. Dan Fagraste Viso Pao Joræ - The Most Beautiful Song On Earth 2:13
1.10 10. Noko Té Øl! - What Beer! 1:06
1.11 11. Guds Godhet Og Guds Storhet - God's Goodness And God's Greatness 3:17
1.12 12. Storskrytarstevsongviseslåtten - The Boaster's Ballad 1:46
1.13 13. Skautakono - The Bonneted Wife 1:37
1.14 14. Skottrarar - The Pranksters 0:46
1.15 15. Hardingfelesong - Hardanger Fiddle-Song 1:08
1.16 16. Syrgjeleg Song Um Ein Tom Brednevinsdunk - Sad Song Of An Empty Brandy Keg 2:07
1.17 17. Byssa Byssa Badne - Hush-A-Bye Baby 2:00
1.18 18. Badnatrall - Children's Tune 0:35
1.19 19. Siste Farvel - Fare Thee Well 3:56
1.20 20. Folgafodne Fortel Ingenting.... - The Glacier Is Silent 1:37
1.21 21. Bu-Fòra - The Cattle 1:07
1.22 22. Té Tveitestølen - Towards The Tveitt Hill Farm 1:22
1.23 23. Gamalt Se! - An Old Mountain Cabin 3:09
1.24 24. Luren Ljomar - The Call Of The Shepherd's Horn 1:12
1.25 25. Budeio Lokkar - The Call Of The Dairy-Maid 1:11
1.26 26. Moltor Og Myrabær - Cloudberries And Moorberries 1:05
1.27 27. Langeleiklåt - Langeleik Tune 1:17
1.28 28. Fjell-Lokk - Mountain Call 1:58
1.29 29. Haustkveld I Kvednhuse - Autumn Evening At The Watermill 2:58
1.30 30. Eldebrand I Skjeggje - Fire In The Beard 1:09
1.31 31. Té Turid - Turid's Ballad 1:50
1.32 32. Vetraver Pao Viddæ - Winter Weather In The Mountains 1:29
1.33 33. Graot Og Laott Aot Ain Baot - Tears And Laughter For A Boat 2:20
1.34 34. Rikje-Ragna - Rich Ragna 1:17
1.35 35. Huldrahaugjen - Nymphs' Hill 2:05
1.36 36. Hardingfela Utan Streng - The Hardanger Fiddle Without Strings 1:08
1.37 37. Dan Långje, Långje Vettranòtte - The Long, Long Winter Night 1:36
Femti Folketonar Frao Hardanger, Op. 150, Nr. 38-50 - Fifty Folk-Tunes From Hardanger Op. 150, Nos. 38-50
2.01 38. Barnefaren - The Father Of The Child 4:02
2.02 39. Gjisnar-Helg - Weekend Visit 3:24
2.03 40. Guten Med Sylvknappar - The Lad With Silver Buttons 0:33
2.04 41a. Stavkyrkjestev - Stave Church Chant 1:37
2.05 41b. Stavkyrkjestev - Stave Church Chant 2:44
2.06 42. Heimlengt - Homesickness 2:45
2.07 43. Fjedlmansjento - The Mountain-Man's Girl 1:11
2.08 44. Langofar-Tonen - Great Grandfather's Tune 0:48
2.09 45. Jolasong - Christmas Song 1:38
2.10 46. Å, Naoe Meg No Fø Mi Tusta - Alas, My Girl 0:50
2.11 47. Folkevise Av Vise Folk Um Visse Folk - Folk Song By Wise Folk About Some Folk 1:53
2.12 48. Uventa Brudlaupssjau - The Hasty Wedding 1:04
2.13 49. Upskoka - Tasting The Brew 2:08
2.14 50. Haringøl - Hardanger Ale 2:40
Tolv Tvorøystes Inventionar, Op. 2, Nr. 1-12 - Twelve Two-Part Inventions, Op. 2, Nos. 1-12
2.15 1. F-Lydisk - F Lydian 1:19
2.16 2. Fiss-Dorisk - F Sharp Dorian 2:12
2.17 3. G-Frygisk - G Phrygian 1:17
2.18 4. Ass-Lydisk - A Flat Lydian 1:11
2.19 5. A-Dorisk - A Dorian 1:19
2.20 6. Aiss-Frygisk - A Sharp Phrygian 1:57
2.21 7. H-Lydisk - B Lydian 1:08
2.22 8. C-Dorisk - C Dorian 1:56
2.23 9. Ciss-Frygisk - C Sharp Phrygian 2:51
2.24 10. D-Lydisk - D Lydian 0:54
2.25 11. Ess-Dorisk - E Flat Dorian 1:59
2.26 12. E-Dorisk - E Phrygian 1:08
-
2.27 Trestemmig Invensjon, Op. 3 Nr. 5, B-Dorisk: Allegretto Grazioso (Merket "Skisse" Av Komponisten 27.10.1977) (Første Gangs Innspilling) (Three-Part Invention, Op. 3 No. 5, In B Flat Dorian: Allegretto Grazioso (Denoted "Sketch" By The Composer 27.10.1977) (World Première Recording)) 1:19
2.28 Firestemmig Invensjon, Op. 4 Nr. 3, A-Frygisk: Presto Feroce (Merket "Skisse" Av Komponisten 27.10.1977) (Første Gangs Innspilling) (Four-Part Invention, Op. 4 No. 3, A Phrygian: Presto Feroce (Denoted "Sketch" By The Composer 27.10.1977) (World Première Recording)) 1:25
2.29 Menuett Til Nadia Boulanger: Tempo Di Menuetto - Hommage À Nadia Boulanger I. E. 30. Septembre 1967 (Første Gangs Innspilling) (Muniet "A Nadia Da Norvegia": Tempo Di Menuetto (World Première Recording)) 4:00
2.30 "Tull Til Tullemor": Dolce E Lento (1944) (Første Gangs Innspilling) ("Tull Til Tullemor": Dolce E Lento (1944) (World Première Recording)) 1:54
2.31 "Meinvarnathur" (Den Usårbare) Fra "Baldurs Draumar" (1938): Modéré (Første Gangs Innspilling) ("Meinvarnathur" (The Invulnerable) From "Balder's Dreams" (1938): Modéré (World Premíère Recording)) 3:43
2.32 Folketone Fra Hardanger Nr. 73 (Uten Tittel) (Første Gangs Innspilling) - (Folk-Tune From Hardanger No. 73 (No Title) (World Première Recording)) 3:31

Credits

Reviews