Parveen Sultana*, Dilshad Khan ‎– Le Chant Khayal De Parveen Sultana Et Dilshad Khan

Genre:
Style:
Year:

Tracklist

Rag Kalavati 14:45
Rag Megh-Malhar 15:00
Rag Bagueshri 23:30
Rag Misra-Pahari 8:00

Reviews