Shibusashirazu Orchestra ‎– Shibutabihazime: Shibusashirazuat At Shibuya O-East

Label:
Avex Io ‎– IOBD 21035
Format:
DVD, Album
Country:
Released:
Genre:
Style:
 

Tracklist

1 New Gate
2 Matatabi
3 Hyottoko
4 Theme of Inuhime
5 Airplane
6 Song of Dorokazoku
7 Naadam
8 Theme of Honda-Komuten
9 Senzu
10 Stekichi

Notes

Personnel:Daisuke Fuwa: dando-list (conductor); Aya Murodate: flute, vocal, percussion; Yoichiro Kita: trumpet; Kintamai: trumpet; Mitsuhide Tatsumi: trumpet; Keiko Komori: soprano sax, alto sax; Arata Suzuki: soprano sax, wind synthesizer; Yoshiyuki Kawaguchi: alto sax, harp; Hideki Tachibana: alto sax; Hiroaki Katayama: tenor sax; Han Sato: teno sax; Tetsu Hirosawa: teno sax; Akira Kito: baritone sax; Naoki Hanashima: bass clarinet; Tamutamu: trombone; Daisuke Takaoka: tuba; Keisuke Ota: violin; Yuji Katsui: violin; Hiroyuki Otsuka: guitar; Ryoichi saito: guitar; Kiyoshi Akasaka: diatonic accordion; Dairo Suga: pianoforte; Sachiko Nakajima: keyboards; Hiroshi Higo: bass; Futoshi Okamura: drums; Hitoshi Kuramochi: drums; Tsunoken: drums; Mari Sekine: percussion, vocal; Takayuki Matsumara: percussion; Shinichi Watabe: MC; Toyo Matsubara, Yoshihiro Shimomura, Chie Mukai & Mayumi Fukusaki: Butoh dancers; Sayaka & Pero: dancers; Kenichi Aoyama: live drawing; Kotaro Yokozawa: visual designer.

Production Notes: 150 minutes. Recorded January 14, 2006 at Shibuya O-East, Tokyo, Japan. Extra: video clip—A Man on the Boardwalk.

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode: 4 544738 210356

Reviews