Versions (19)

Cat# Artist Title (Format) Label Cat# Country Year
CM 03437-8 Variety Orchestra Oktava* Oktava(LP, Album, RP) Мелодия CM 03437-8 USSR Unknown Sell This Version
33СМ-03437-8 Estradinis Orkestras «Oktava»* Estradinis Orkestras «Oktava»(LP) Мелодия 33СМ-03437-8 USSR 1973 Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album) Мелодия 33CM-03437-8 USSR 1973 Sell This Version
33СМ-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album) Мелодия 33СМ-03437-8 USSR 1973 Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album) Мелодия 33CM-03437-8 USSR 1973 Sell This Version
СМ 03437—8 Эстрадный Оркестр Октава* Эстрадный Оркестр Октава(LP, Album) Мелодия СМ 03437—8 USSR 1973 Sell This Version
33СМ 03437—38 Эстрадный Оркестр „Октава“* Эстрадный Оркестр „Октава“(LP, Album) Мелодия 33СМ 03437—38 USSR 1973 Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album, RP) Мелодия 33CM-03437-8 USSR 1974 Sell This Version
CM-03437-8 Oktava Oktava(LP, RP) Мелодия CM-03437-8 USSR 1974 Sell This Version
33СМ-03437-8 Oktava Oktava(LP, RP) Мелодия 33СМ-03437-8 USSR 1974 Sell This Version
СМ-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, RP) Мелодия СМ-03437-8 USSR 1974 Sell This Version
33СМ-03437-8 Oktava Oktava(LP, RP) Мелодия 33СМ-03437-8 USSR 1975 Sell This Version
33СМ-03437-8 Oktava Oktava(LP, RP, Blu) Мелодия 33СМ-03437-8 USSR 1975 Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album, RP) Мелодия 33CM-03437-8 USSR 1976 Sell This Version
33CM-03437-8 Oktava Oktava(LP, Album, RP, Pin) Мелодия 33CM-03437-8 USSR 1976 Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album, RP) Мелодия 33CM-03437-8 USSR Unknown Sell This Version
33CM-03437-8 Estradinis Orkestras „Oktava"* Oktava(LP, Album, RP, Blu) Мелодия 33CM-03437-8 USSR Unknown Sell This Version
CM 03437-8 Variety Orchestra Oktava* Oktava(LP, Album, RP, Blu) Мелодия CM 03437-8 USSR Unknown Sell This Version
33СМ 03437—8(а) Эстрадный Оркестр „Октава“* Эстрадный Оркестр „Октава“(LP, Album, Exp) Мелодия 33СМ 03437—8(а) USSR Unknown Sell This Version

Recommendations

Reviews

Add Review

czecze

czecze

February 6, 2012
referencing Estradinis Orkestras «Oktava», LP, 33СМ-03437-8
GINTARĖLIAI

History

About 1962 the city of Kaunas Carmelites lived in the area, the large family of Schwaben Luxembourg radio broke the Beatles' tunes. Most of this music is exposed to the two youngest members of the family - and devynmetis Virginijus Eimontas decade. Both of them attended school J.Naujalis violin class, and parents to purchase acoustic guitars, guys playing pretty quickly mastered the secrets of the new instruments. The first young guitarists concerts held in the courtyard next to the house and had a large interest in the street neighbors. These appearances are a brother and Virginijus Eimontas joined another young enthusiast - also played guitar, John Toleikis. Future Group has become the godfather of the local gang boss disreputable to offer Calling themselves "You." Her lover's neighbors used to call "our" You. "

"You" were invited to play weddings and other entertainment, but was soon understood that, really, trying to play bigbytą group is not enough acoustic guitars. The situation has to rescue Vidimantas Šváby older brother, his hands producing electric solo, rhythm and bass guitars. The first performances took place with the new instruments of Poland at the 1965 Pioneer summer camp, where vacations and "You." Since then joined the band and percussion played Valery relative. Native of Kaunas "You" heard about the year 1966, when after a few dance performances KPIs west (where "Kertukai enabled to play during breaks), the city has spread a rumor about a group of well-performing Beatles songs. Soon, the young talents interested maestro M. Eike and invited them to become its leading Variety Orchestra "Octave" rhythm group. And the active concert life. Slightly altered train (1967. Guitarist Toleikis by Julius J. Brazaitis played until 1971, when returning from a concert in Klaipeda group got in a car accident) "You" began to perform not only in Lithuania but also abroad. Yes, already in 1968, went on tour in East Germany, followed by visits to England, Hungary, Poland, Finland and even in Africa, the Republic of Congo. Performance during the "You" is one in a "octave" repertoire of performing The Beatles, The Rolling Stones songs, and his work. Of the latter, the Earth drone, striking his mother and father, "" Flower Song "," We will meet again. " One key event in the history of the group in 1972 with "Octave" entries on the basis of the same year was released on LP format album. In this way, "You" became the first Lithuanian rock band that has released records in the official Soviet publishing company. Another phenomenal record - that America in 1972 in New York recording studio Eurostone "released disc" Sailors roads and other songs ... ", which still sounded in 1970 by M. Tamošiūnas effort to come to America "Octave" and "You" notes. In 1973, the composition has changed again: drummer V. Relative (after one of his concerts "sušlubavo the heart) was replaced by Vladimir Teluchinas. The new composition of the "You" have tried to continue their activities, but due to various internal and external problems, even in the same year broke up. The former group of initiators of the brothers Šváby and continued musical activities, and played in various ensembles Lithuania. 1991 held in Moscow during the coup, they managed to emigrate to the United States, where they live and he plays so far.

Apie 1962 metus į Kauno miesto Karmelitų rajone gyvenusią daugiavaikę Švabų šeimyną Luxembourg radijo bangomis įsiveržė „The Beatles“ melodijos. Labiausiai šia muzika užsikrėtė du jauniausi šeimos nariai - devynmetis Virginijus ir dešimtmetis Eimontas. Abu jie mokėsi J.Naujalio mokykloje smuiko klasėje, todėl tėvams nupirkus akustines gitaras, vaikinai gan greitai įsisavino grojimo naujaisiais instrumentais paslaptis. Pirmieji jaunųjų gitaristų koncertai įvyko šalia namų esančiame kieme ir susilaukė didelio gatvės kaimynų susidomėjimo. Šių pasirodymų metu prie broliukų Virginijaus ir Eimonto prisijungė dar vienas jaunasis entuziastas - taip pat gitara grojęs Jonas Toleikis. Būsimos grupės krikštatėviu tapo vietinės neklaužadų gaujos vadeiva, pasiūlęs pasivadinti „Gintarėliais“. Savo numylėtinius kaimynai vadindavo „mūsų „Gintarėliai“.

„Gintarėlius“ ėmė kviesti groti į vestuves ir kitokius pasilinksminimus, tačiau netrukus buvo suprasta, kad tikrai, bigbytą bandančiai groti grupei, neužtenka vien akustinių gitarų. Padėtį gelbėti ėmėsi vyresnysis brolis Vidimantas Švabas, savo rankomis pagaminęs elektrines solinę, ritminę ir bosinę gitaras. Pirmi pasirodymai su naujaisiais instrumentais įvyko apie 1965 metus Lenkijoje vykusioje pionierių vasaros stovykloje, kur poilsiavo ir „Gintarėliai“. Nuo tada prie grupės prisijungė ir mušamaisiais grojęs Valerijus Šalyginas. Gimtasis Kaunas apie „Gintarėlius“ išgirdo apie 1966 metus, kuomet po keleto pasirodymų KPI šokių vakaruose (kur „Kertukai“ leido pagroti pertraukų metu), po miestą pasklido gandas apie grupę, puikiai atliekančią „The Beatles“ dainas. Netrukus jaunaisiais talentais susidomėjo maestro M. Tamošiūnas ir pakvietė juos tapti savo vadovaujamo estradinio orkestro „Oktava“ ritmo grupe. Prasidėjo aktyvus ir koncertinis gyvenimas. Šiek tiek pakitusiu sąstatu (1967 m. gitaristą J. Toleikį pakeitė Julius Brazaitis grojęs iki 1971 metų, kuomet grįždama iš koncerto Klaipėdoje grupė pateko į autoavariją) „Gintarėliai“ ėmė koncertuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip, jau 1968 metais išvyko į gastroles po Rytų Vokietiją, vėliau sekė išvykos į Angliją, Vengriją, Lenkiją, Suomiją ir net Afrikoje esančią Kongo respubliką. Pasirodymų metu „Gintarėliai“ įsiterpdavo į „Oktavos“ repertuarą atlikdami „The Beatles“, „The Rolling Stones“ ir savo kūrybos dainas. Iš pastarųjų paminėtinos „Žemės gaudesys“, „Stebina motina ir tėtis“, „Gėlių dainos“, „Mes dar susitiksim“. Vienu svarbiausiu įvykiu grupės istorijoje tapo 1972 metais Rygoje kartu su „Oktava“ padaryti įrašai, kurių pagrindu tais pačiais metais LP formatu buvo išleistas albumas. Tokiu būdu „Gintarėliai“ tapo pirmąją Lietuvos roko grupe, kurios įrašus išleido oficiali sovietinė leidybinė kompanija. Kitas fenomenalus įrašas - tai 1972 metais Amerikoje, New Yorko įrašų studijos „Eurostone“ išleista plokštelė „Jūreivių keliai ir kitos dainos…“, kurioje skambėjo dar 1970 metais M. Tamošiūno pastangomis į Ameriką atvežti „Oktavos“ ir „Gintarėlių“ įrašai. 1973 metais vėl pakito sudėtis: būgnininką V. Šalyginą (po vieno iš koncertų jam „sušlubavo“ širdis) pakeitė Vladimiras Teluchinas. Nauja sudėtimi „Gintarėliai“ bandė tęsti veiklą, tačiau dėl įvairių vidinių ir išorinių problemų, dar tais pačiais metais iširo. Buvę grupės iniciatoriai broliai Švabai ir toliau tęsė muzikinę veiklą bei grojo įvairiose Lietuvos kolektyvuose. 1991 metais Maskvoje vykusio pučo metu jiems pavyko emigruoti į JAV, kur jie gyvena ir muzikuoja iki šiol.