Various ‎– Кыргыз Эпосторунун, Терме Жана Айтыштарынын Антологиясы - 1

Label:
Мелодия ‎– M30-35703-4
Series:
Format:
Vinyl, LP
Country:
Released:
Genre:
Style:
 

Tracklist

1. Манас Эпосунан Үзүндүлөр / Манас, отрывки из богатырского эпоса
A1 Кириш Сөз
A2 Манастын Чоң Казатка Аттанышы (үзүндү)
A3 Манастын Колунун Аттанышы
B1 Алмамбет Менен Чубактын Жол Талашы (үзүндү)

Notes

На киргизском языке / Sung in Kyrgyz
Ленинградский Завод

Kyrgyz epos anthology - album 1 of 7

Reviews