Various ‎– Кыргыз Эпосторунун, Терме Жана Айтыштарынын Антологиясы - 3

Label:
Мелодия ‎– M30-35707-8
Series:
Format:
Vinyl, LP
Country:
Released:
Genre:
Style:
 

Tracklist

1. Манас Эпосунан Үзүндүлөр / Манас, отрывки из богатырского эпоса
A1 Карагулдун Сууда Калышы
A2 Жылкы Тийүү
A3 Тору Айгырдын Конурбайга Кабар Бериши
A4 Конурбайдын Аттанышы
A5 Конурбайдын Карагулга Кезиккени
B1 Алмамбет Менен Конурбайдын Беттешкени
B2 Сыргак Конурбайды Сайып
B3 Алмамбетти Куткарганы

Notes

На киргизском языке / Sung in Kyrgyz
Ленинградский Завод

Kyrgyz epos anthology - album 3 of 7

Reviews