Various ‎– เกลียดเธอนัก / ครรลองของความพอใจ

Label:
VB Records (6) ‎– V.B. 94
Format:
Vinyl, 7", 45 RPM
Country:
Released:
 
Genre:
Style:
 

Tracklist

A1 อุไรวรรณ ทรงงาม เกลียดเธอนัก
A2 ธานินทร์ อินทรเทพ ครรลองของความพอใจ
B1 แสงทิพย์ วงค์ระวี ไม่มีใครรักฉันจริง
B2 อภิชาติ บรรจง ไม่มีใครรักฉันจริง

Reviews