Various ‎– Hungarian Folk Music - Collected By Béla Bartók - Phonograph Cylinders / Magyar Népzene Bartók Béla Fonográf-felvételeiből

Label:
Hungaroton ‎– LPX 18069
Series:
Format:
Vinyl, LP, Album
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

A1a Szőlőhegyen Keresztül / The Little Girl Goes Through The Vineyard 0:17
A1b Kis Kece Lányom / My Little Goddaughter 0:17
A1c Mikor Gulás Legény Voltam / When I Was A Herdsman 0:58
A1d Hol Háltál Az Éjjel, Cinegemadár / Where Did You Sleep At Night, Titmouse Bird 0:33
A1e Ától Mennék Én A Tiszán, Nem Merek / I Would Go Across The Tisza 0:46
A2a Csóri Kanász, Mit Főztél / Swine-herd, What Have You Cooked 0:32
A2b Kanásztánc (Furulyán) / Swine-herd Dance Played On Flute 0:30
A2c Ó Te Csendőr, Mit Gondoltál / Oh, You Gendarme, What Were You Thinking 0:54
A2d Amoda Le Van Egy Erdő / Way Down Yonder Is A Big Forest 0:57
A2e Pej Paripám Rézpatkója De Fényes / The Brass Horse Shoe Of My Bay Steed Is Very Shiny 1:09
A2f Az Ürögi Faluvégén Szól A Muzsika / There's Music Making At The End Of The Village Ürög 0:32
A2g Tiszán Innen, Dunán Túl / This Side Of Tisza, Beyond The Danube 0:43
A3a Elindultam Szép Hazámból / I've Started From My Beautiful Country 0:45
A3b Bégyulai Kikötőbe Megállt A Gőzhajó / The Steamer Stopped In The Harbour Of Bégyula 0:32
A3c A Gyulai Kert Alatt, Kert Alatt / At The End Of The Garden In Gyula 1:14
A3d Ha Bemegyek, Ha Bemegyek, Ha Bemegyek A Dobozi Csárdába / If I Go Into The Inn Of Doboz 0:33
A4a Elhervadt Cédrusfa / The Cedar Tree Has Withered 0:30
A4b Béres Legény, Jól Megrakd A Szekered / Farm Labourer Lad, Load The Cart Well 0:17
A4c Fekete Főd, Fehér Az Én Zsebkendőm / The Soil Is Black, My Handkerchief Is White 0:28
A4d Adj El Anyám, Adj El, Mer Itthallak / Marry Me Off, Mother, Or I'll Leave You 0:36
A4e Ablakimba, Ablakimba Besütött A Holdvilág / The Moon Has Shone Into My Windows 0:57
A4f Megjött A Levél Fekete Pecséttel / The Letter Arrived With A Black Seal 0:57
A5a Dudanóta / Bagpipe-song 1:26
A5b Nem Vagy Leány, Nem Vagy / You Are Not A Lassie 0:32
A6a Viszik Már, Viszik Már Danikáné Lányát / They're Taking Away The Daughter Of Mrs. Danika 0:32
A6b Hajlik A Meggyfa / The Norello Cherry Tree Is Bending 0:58
A7a Istenem, Istenem / My God, My God 0:38
A7b Járjad Pap A Táncot / Dance, Priest, Dance 0:47
A7c Forgatós (Furulyán) / Twirling Dance Played On Flute 0:26
A7d Kelje Fel Kanász, Elaludtál / Get Up Swine-herd, You Have Fallen Asleep 0:24
A7e Forgatós (Furulyán) / Twirling Dance Played On Flute 0:25
A7f Verbunk (Furulyán) / Verbunk Played On Flute 0:32
A7g Dallam (Furulyán) / Tune Played On Flute 0:28
B1a Három Út Előttem, Melyiken Induljak Meg / I Have Three Ways Before Me 0:54
B1b Olyan Nap Nem Jő Az Égre / No Day Ever Breaks 1:22
B1c Pázsintos Udvaron Lakik A Szegénség / Poverty Lives In A Turfy Court 0:45
B1d Pázsintos Udvaron Lakik A Szegénség / Poverty Lives In A Turfy Court 0:34
B1e Hová Mész Te Három Árva / Where Are You Going, Three Orphans 0:50
B1f Csendesen Folyó Víz Télbe Megaluszik / The Slowly Flowing Water Freezes In Winter 0:53
B1g Kimentem A Rétre, Bénéztem A Mezőre / I Went Out In The Field, I Looked Into The Meadow 0:37
B1h Sír És Az Út, Bánkódik Az Ösven / The Road Before Me Is Weeping 1:00
B1i Elmentem A Kútra Vizet Meríteni / I Went To The Well To Draw Some Water 0:38
B2a Feleség, Feleség, Lelkem Kedves Feleségem / Wife, Wife, My Dear Little Wife 2:15
B2b Beteg Az Én Rózsám, Szegény / My Poor Love Is Ill 0:40
B2c Benned Mentem A Szobámba / I Went Further Into My Room 1:00
B2d Erdő, Erdő, Erdő, Marosszéki Kerek Erdő / Forest, Forest, Forest, Round Forest Of Marosszék 0:40
B2e Hej Anyám, Anyám, Édes Kedves Anyám / Hey! Mother, Mother, Sweet, Dear Mother 0:32
B2f Dombon Van A Vidombáki Kaszárnya / The Barracks Of Vidombák Are Built On A Hill 0:32
B3a Improvizáció (Furulyán) / Improvisation Played On Flute 0:23
B3b Forgatós (Furulyán) / Twirling Dance Played On Flute 0:51
B3c Én Elmegyek, Te Itt Maradsz / I'll Go Away, You Stay Here 0:39
B3d Sebes Forgatós (Furulyán) / Quick Twirling Dance Played On Flute 0:52
B3e Kanásztülök-dallam (Szarukürtön) / Swine-herd Signal Played On A Cow's Horn 1:22
B3f "A Kecskéké" (Furulyán) / "Goat-song" Played On Flute 1:16
B3g "Kecskedal" (Furulyán) / "Goat-song" Played On Flute 1:20
B4a Nem Arról Hajnallik, Amerről Hajnallott / The Dawn Does Not Come From Where It Used To 1:08
B4b Dallam (Furulyán) / Tune Played On Flute 0:49
B4c Árva Vagyok Apa Nélkül / I Am An Orphan Without Father 0:47
B4d Verbunk (Furulyán) / Verbunk Played On Flute 0:27
B4e Lassú Forgatós (Furulyán) / Slow Twirling Dance Played On Flute 0:39
B4f Ha Kimegyek A Temető Dombjára / If I Go To The Hill In The Cemetery 0:37
B4g Édesanyám, Be Szépen Felnöveltél / Mother, You Brought Me Up Very Well 0:37
B4h Aj Istenem, Be Víg Vótam Ezelőtt / Ah, My God, How Cheerful I Used To Be 0:31

Companies, etc.

Credits

Notes

Comes with a 16-Side Booklet in english, hungarian, french, german and russian , and notes.

Az eredeti fonográfhengerek a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak.
A másolatokat és azok kiadására való előkészítését Sztanó Pál, a Zenetudományi Intézet hangmérnöke készítette.

The original phonograph cylinders are in posession of the Ethnographic Museum. The copies and their preparation for publishing have been made by Pál Sztanó, recording engineer of the Institute of Musicology.

A borítón: Gyűjtőúton, 1908-ban. / Front cover: Collection trip, 1908

A borító 2. és 3. oldalán: A két fakszimile a 4., illetve 13. számú kotta eredeti kézirata, Bartók zöld tintás javításaival. / Sleeve (inside): The two facsimiles are autograph manuscripts with Bartók's corrections made with green ink corresponding to music examples No.4 and 13.

E lemez hangfelvételeit Bartók Béla készítette, századunk elején, fonográffal. A Néprajzi Múzeum Bartóknak több mint 1600 fonográfhengerét őrzi; ebből a magyar népzenét tartalmazók száma 280 (a többi hengeren román, szlovák, szerb, kárpátukrán, török népzene van).
Az itt közölt mennyiség tehát csak töredék. A válogatás így sem volt akadálytalan, hiszen a közlés szempontjain kívül mindenekelőtt a két világháborút megélt, sérülékeny, részben megrongálódott viaszhengerek állapotára kellett tekintettel lennünk: a gyűjteménynek arra a részére koncentráltunk, amelynek korszerű technikai eljárással készült másolata már rendelkezésünkre áll. (A fonogramgyűjtemény gondos, restauráló másolása a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében – ahol ez a válogatás is készült – évek óta folyamatban van.)
Edison találmányát, a fonográfot először 1889-ben – egy évvel a készülék forgalomba kerülése után – használta népzenegyűjtésre az amerikai I. W. Fewkes. 1895-től, az elsők között a világon, a magyar Vikár Béla is fonográffal gyűjtött. Az ő nyomán ismerkedett meg a népzenegyűjtés e korszakalkotó eszközével Kodály Zoltán és Bartók Béla. „Határozottan állítom, hogy a zenefolklórtudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét” – így jellemzi Bartók 1937-ben, A gépzene című előadásában Edison találmányának a fontosságát. A 19-20. századforduló technikai csodája napjainkban már a mosolyt keltő öreg holmik közé tartozik. Amit azonban számunkra megmentett, különleges élmény forrása lehet. A fonográfhenger kissé torz, túlviláginak tetsző, néhol nehezen érthető hangjai révén tanúi lehetünk a háromnegyed évszázad előtti magyar paraszti zenélésnek, részesei Bartók népzenegyűjtői élményeinek; eredeti előadásban hallunk olyan dallamokat, amelyeket eddig Bartók, a tudós és zeneszerző tolmácsolásában ismertünk.
Az egyes darabokat retusálatlanul, a helyszíni felvétel apró esetlegességeivel közöljük – ahogy Bartók hallotta és rögzítette. A felvételt a viaszhengeren nem lehetett a helyszínen „törölni” és megismételni. Nem volt gazdaságos egy-egy dalt több versszakkal felvenni – hacsak a versszakonkénti variálás mértéke ezt nem indokolta. Így, főleg az adatközlők izgalma miatti apró tévesztések és egyéb nyilvánvaló hibák kiigazítása, valamint a több versszakos dalok fel nem vett versszakainak megörökítése helyszíni jegyzetben történt meg.
A válogatásban, ha nem is egyenlő arányban, a Bartók gyűjtőtevékenysége által érintett és ugyancsak Bartók által meghatározott négy nagy dialektusterület mindegyike szerepel: 1. a Dunántúlt elsősorban a felsőiregi (Tolna megye, ma Iregszemcse), 2. Felső-Magyarországot a nagymegyeri (Komárom megye), 3. az Alföldet a gyulai („Békés – Gyula”, Békés megye), 4. Erdélyt a Maros-Torda megyei (ma Mureş, Románia) falvakból – Kisgörgény, Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Jobbágytelke, Székelyhodos, Ehed, Székelyvaja – származó gyűjtés képviseli. A többségben vokális dallamok mellett a lemezen – furulyán, dudán, kanásztülkön megszólaltatva – az eddig kevésbé ismert magyar népi hangszeres zene is helyet kapott.

The recordings to be heard on this record were made by Béla Bartók at the beginning of this century by phonograph.

The Ethnographic Museum preserves more than 1600 of Bartók’s phonograph cylinders; among these about 280 contain Hungarian folk music. (On the other cylinders are Rumanian, Slovakian, Serbian, Carpathian-Ukranian and Turkish folk music.) Therefore those published here, form a mere fragment.

Selection was not easy either since apart from the simple reasons for publication, the condition of the damageable, partly dilapidated way-cylinders which have survived two world wars had to be taken into consideration; we had to concentrate upon that part of the collection from which a copy, made by an up-to-date technical method, stood at our disposal. (The careful restoring copying of the phonograph collection has been in progress for years in the Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences where this selection was also made.)

Edison’s phonograph was first used by the American J. W. Fewkes for collecting folk music in 1889 one year after the device had been put on the market. From 1895 the Hungarian Béla Vikár was among the first in the world to collect folk music by phonograph. Following in his footsteps, Zoltán Kodály and Béla Bartók also became acquainted with this revolutionary piece of equipment. In 1937 Bartók characterized the importance of Edison’s invention in his lecture „The mechanical music” in this way: „I most definitely maintain that the science of musical folklore has Edison to thank for its present state of development.” This technical wonder of the turn of the 19th-20th centuries is now thoroughly outdated and only causes a faint smile. However, what is has preserved provides a great experience. Using the somewhat deformed, almost other worldly and in some places barely understandable sounds we are able to listen to the Hungarian peasant music making of three quarters of the century ago, take part in Bartók’s folk music collecting experiences, hear original performances of melodies so far only known in Bartók’s interpretations.

Each piece is published without alteration and they include all the small contingencies that occured as Bartók recorded.

It was impossible to rub off and repeat performances using the wax cylinders. It was not economical to record more than one verse of each song – unless the degree of variation made it worthwile. Any mistakes made by the performer – mainly as a result of excitement – as well as any other small faults, were rectified and putting down of the unrecorded verses was made in the on-the-spot notation. Where the recording requires some sort of explanation, we looked to Bartók’s own notes for clarification, and also quote from these where necessary in the text below. Words taken from Bartók’s notations are put in parantheses our suggestions are printed in square brackets. In the thirties Bartók enclosed detailed notes to the „Patria” records prepared with his collaboration.

The Hungarian Record Company has now published these records and notes (LPX 18058-60), under the editorship of László Somfai. Our record has no such obligatory antecedents of patterns. Keeping in mind the principles of expediency and especially those of economic efficiency, we decided to add notes only to the instrumental pieces. The vocal melodies are, in general, simple enough to facilitate their minute follow-up even without notes (beside this, a part of them is already in common use in earlier editions which are complete with notes). Therefore only the texts of the songs are published in the accompanying booklet, in order to facilitate (without philological pretentions) the listener’s orientation. In the notes on individual pieces we have given reference to where already published material can be found, and in the case of melodies later used by Bartók, the names of compositions in which they can be found. (In the later, we were greatly assisted by Vera Lampert’s catalogue: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke – List of sources of Bartók’s folk songs arrangements. Budapest 1980.) Each of the notes begins with file number of the primary source, i.e. the phonograph cylinder.

The numbering of the cylinders has now been changed several times, so in brackets, after the presently valid numeration, the previous numbers are also given. E.g.: MH 3708a (F1291a).

The abbreviation MH (=múzeumi henger – museum cylinder) sometimes appears as Muz.F. or Muz.Fo. (= múzeumi fonográfhenger – museum phonograph cylinder); both types of labelling mean the same and in both cases denote the Ethnographic Museum. It would not have been economical to separate the songs most of which only last for about half a minute.

For this reason, several songs are included within one band which is then marked with an Arabic number. The letter designation and the time length of the pieces aid orientation within the band.

The published instrumental notes are Bartók’s transcriptions (kept in the Institue of Musicology of the Hungarian Academy of Science). We wished to make a faithful fair copy of all details of the manuscripts which have been carefully revised by Bartók and are in some places crammed with his corrections in green ink. We corrected only a few small slips of the pen which were evident (in square brackets) and we tried to make the text notes of the annotations easier to survey for printing purposes (e.g. we brought into continuous line the remarks which were – because of lack of space – dispered on the manuscript sheet; instead of the expression „2.szorra” (=the second time) we put 2. volta which is understandable for foreigners, too).

The selection includes material, though not in equal quantity from the four main dialect territories that Bartók himself defined. The collection:

1. mainly from Felsőireg (county Tolna; today Iregszemcse) representing Transdanubia;
2. from Nagymegyer (county Komárom) representing Upper Hungary;
3. from Gyula („Békés-Gyula”, county Békés) representing the Great Hungarian Plain;
4. from the villages: Kisgörény, Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Jobbágytelke, Székelyhodos, Ehed, Székelyvaja (county Maros-Torda, today: Mures, Rumania) representing Transylvania.

Alongside the vocal melodies, some space is given to the lesser known art of Hungarian instrumental folk music played here on the flute, bagpipe and swine-herd’s horn.

Barcode and Other Identifiers

  • Rights Society: ARTISJUS
  • Matrix / Runout (Side A): LPX 18069 - A 1. P E0
  • Matrix / Runout (Side B): LPX 18069 - B 1. P E0

Reviews