Zoltán Kodály ‎– Fonográf-Felvételek Kodály Zoltán Nagyszalontai Gyűjtéséről = Songs On Phonograph Cylinders From The Nagyszalonta Collection

Label:
Balassi Kiadó ‎– B. 992
Format:
CD, Album
Country:
Released:
Genre:
Style:

Tracklist

-
1.1 Deme Lajos Csipicsóka, Picsóka
1.2 Deme Lajos Kilingyűrű, Kalangyűrű
1.3 Deme Lajos Tüzet Viszek Kötőm Alatt
2 Darók Samu Egyetem, Begyetem, Karkantyú
-
3.1 Csatári József Eggy Üveg Alma
3.2 Csatári József Tekenőbe Tiszta Víz
4 Deme Lajos Csigabiga, Gyere Ki
-
5.1 Hegyesi Károly Mostan Kinyílt Egy Szép Rózsavirág
5.2 Hegyesi Károly Mi Csoda, Mi Az
5.3 Hegyesi Károly Keljünk Fel Tehát
5.4 Hegyesi Károly Titeli Bojtárok
5.5 Hegyesi Károly Egy-két Kulacs Ürmössel
6 Kenyeres Imréné Új Esztendő, Vígságszerző
7 Kenyeres Erzsi Serkenj Fel, Kegyes Nép
-
8.1 Özv. Szabó Ferencné Dúr A Disznó, Dúr A Mocsár Szélén
8.2 Özv. Szabó Ferencné A Búzába A Disznó, Csak A Farka Látszik
9 Özv. Szabó Ferencné Amoda Egy Bokor Mellett
10 Tógyer János Ha Felülök Kis Pej Lovam Hátára
11 Tógyer János Megizenem A Makai Uraknak
12 Tógyer János Ugyan, Kedves Mamám
13 Id. Erdős Ferenc Ugyan, Kedves Mamám
14 Id. Erdős Ferenc Héj! Ócsó Mán A Pásztor
15 Id. Erdős Ferenc Amott Egy Kis Bokor Mellett
16 Id. Erdős Ferenc Míg A Világ Világ, Világ, Világ Lessz
17 Id. Erdős Ferenc Éj Bóthajtásos Az Én Szobám
18 Jámbor János Ej Rab Vagyok, Rab Vagyok
19 Jámbor János Mikor Én Még Kicsi Vótam
20 Id. Erdős Ferenc Éj, Menjünk El Innen, Mert Itt Megvernek
21 Czégé Lajosné Hallgassátok Meg, Magyarok, Ammit Beszéllek
22 S. Kenéz Jánosné Fehér László Lovat Lopott
23 Özv. Szabó Ferencné Bátori Ferencné
24 Özv. Szabó Ferencné Megöltek Egy Legényt
25 Özv. Szabó Ferencné Vajda Bandi Felnyergelte A Lovát
26 Katona Józsefné Egyszer Egy Királyfi
27 Balog Erzsi Kéreti A Nénémet Cifra Szabólegény
28 Balog Erzsi Az A Bajom, Bésorozott A Német
-
29.1 Csete Juliska Részegesnek, Csavargónak Tart éngem Az Egész Világ
29.2 Csete Juliska Kis Pej Lovam, Szépen Szedjed A Lábod
30 Kenyeres Erzsi Jaj, Istenem, De Bánatos Vagyok
31 Kenyeres Erzsi Sej, A Tiszának Mind A Négy Sarka Bájos
32 Özv. Szabó Ferencné Bé Van Az Asztalom
33 Katona Józsefné Mingyár Bételik Az Óra
34 Özv. Rajos Mihályné Erepült A Madár

Companies, etc.

Credits

Notes

Válogatásunk Kodály 1916-1917-ben Nagyszalontán gyűjtött, fonográfra vett dalaiból ad közre néhányat a legszebbekből. Az akkor készített felvételek (77 hengeren 123 dal) nagy része ma is megvan és hallgatható. A fonográf-hengerek elkallódtak, (hollétükről sokáig senki, még Kodály sem tudott), Sztanó Pál, az MTA Népzenekutató Csoport stúdióvezető hangmérnöke a 70-es években talált rájuk a Néprajzi Múzeumban, ő végezte a hengerek átírását magnetofonszalagra. A másolatokból egy-egy példány a Kodály Archívumba és a Zenetudományi Intézetbe is került, Németh István végzett a felvételeken lehetséges finomításokat kiadványunk számára.

Arra törekedtünk, hogy a lehetőség szerint sokszínű palettán megjelenjenek olyan ritkaságok is, amelyek a magyar népzene és Kodály életműve szempontjából is jelentősek. Köztük az archívumok anyagában szövegükben-dallamukban olyan egyedülálló darabok, mint pl. a strófikus siratók (32-34.), valamint a híres 17. századi „Rákóczi nóta” dallamcsaládjához tartozó bordal (20.) és „Rákóczi kesergője” (21.). A Kodály Gyermekkarok „Új esztendőt köszöntő” és „Nagyszalontai köszöntő” révén közismertté vált, zeneszerzőt megihlető eredeti felvételei (6, 7.) és a közelmúlt feldolgozásai (Kaláka együttes) révén népszerűvé lett betlehemes (5.) eredeti darabjait is tartalmazza válogatásunk. A játékdalokat (1-4.) megszólaltató gyermekek hangfelvétele üdítően friss. A pásztor-, és betyárdalok rubato előadásmódja (9-19.) ma már eldugottabb vidékeken is hallható. Főként az öreg Erdős Ferenc révén – aki tizenöt évvel az 1848-49-es szabadságharc előtt született, s Kodálynak 84 évesen igen sokat és nagy kedvvel dalolt – jelentős történeti távlatot ölelünk át e lemezzel. A hangfelvételek jóvoltából szinte elénk lépnek a gyűjtés legjelentősebb szereplői, gyerekek, fiatal lányok és menyecskék, idősebb asszonyok és öreg emberek, de a háttérben ott van a gyűjtő is, néha – a névbemondások alkalmával – hallatszik Kodály hangja is.
A válogatás a gyűjtött anyag sokféleségét is igyekszik bemutatni, ezért feszes giusto előadású dalokat, néhány új stílusút (29-31.) is tartalmaz. Jelentős súllyal szerepelnek a balladák (22-27.), melyek egyikéről-másikáról Kodály gyűjtésében számos felvételt és lejegyzést találni, ugyanis különös figyelmet szentelt a népballada versformájának, és „bizonyítékokat” gyűjtött ahhoz, hogy nyomatékosan rámutathasson egyes elméletek tarthatatlanságára. Itt kell hivatkoznunk a lemezzel egy időben megjelent könyvre (Magyar Népköltési Gyűjtemény XV. Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése. Sajtó alá rendezte és szerk.: Szalay Olga és Rudasné Bajcsay Márta. Budapest, Balassi kiadó, 2001), mely a gyűjtés történetét, hátterét, körülményeit is megvilágítja amellett, hogy az össze föllelhető Kodály-kézirat és forrás ismeretében a teljes anyagot közli. A CD-n megszólaló dalok szövege, ami a kiszűrhetetlen zajok miatt néhol nem (vagy csak nehezen érthető), a könyvben megtalálható. A megjelenő kottaanyag elsősorban Kodály kézirataira támaszkodik, így a hangfelvételeken hangzó, attól különböző dallam- vagy szövegeltéréseket – ha azok a lejegyzéseken nem szerepelnek – nem tartalmazza (csak legfeljebb kivételes esetekben, szerkesztői kiegészítésként). Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló az, hogy a Kodály-lejegyzések legnagyobb része a hangfelvétellel szemben a helyszíni megfigyeléseket részesítette előnyben. Egy 1907-es, Bartókhoz írt leveléből idézünk: „A fonográfból [...] sokat azért nem használhatni éppen, mert fonográfba énekelték. Velem is többször megesett, hogy a fonográfba hibásan énekelték be, aminek az igazi formáját többszöri hallás után följegyeztem. ... Szóval kötve hiszek a fonográfnak.” (Documenta Bartókiana 4. 1970. 136.) Kodály ideálja az volt, hogy: „A fonogramm [...] ne forrása, hanem csak illusztrációja legyen a lejegyzésnek.” (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai. 2. Szerk.: Vargyas Lajos, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1993. 232.).

A kottától ne azt várjuk tehát, hogy a megszólaló dallam pontról pontra hű tükre minden esetben, mivel az sokkal inkább a dal többszöri elhangzása után Kodály által legtipikusabban ítélt leszűrődése (kivételt képeznek a speciális a felvételről készített végigírt, részletes lejegyzések)!

A teljes nagyszalontai Kodály gyűjtést bemutató könyvhöz csatlakozó, mellékletként – Kodály Zoltánné támogatásával – megjelenő lemez a leírtakat a hangzás élményével gazdagítja, valóságossá teszi, a Kodály gyűjtés történeti, tudományos és filológiai jelentőségét még tovább hangsúlyozza.

Reviews