Rødhåd

Real Name:
Mike Bierbach
Sites:
Aliases:
In Groups:
Variations:
Viewing All | Rødhåd
[a2792304]

Artist

Albums

OTLCD-2332 Rødhåd - Anxious album art Rødhåd Anxious (Album) Dystopian OTLCD-2332 Japan 2017 Sell This Version
WSNWGBTZ001 Rødhåd - Mood album art Rødhåd Mood (Album) WSNWG WSNWGBTZ001 Germany 2020 Sell This Version
WSNWG005 Rødhåd - Out Of Place Artefacts album art Vril (2) & Rødhåd Vril (2) & Rødhåd - Out Of Place Artefacts (Album) WSNWG WSNWG005 Germany 2020 Sell This Version

Singles & EPs

DYSTOPIAN 002 Rødhåd - Blindness album art Rødhåd Blindness Dystopian DYSTOPIAN 002 Germany 2012 Sell This Version
DYSTOPIAN001 Rødhåd - 1984 album art Rødhåd 1984 Dystopian DYSTOPIAN001 Germany 2012 Sell This Version
42 Rødhåd Drone Logic(12", Maxi, S/Edition) PH 42 Germany 2013 Sell This Version
TOKEN 30 Rødhåd - Spomeniks E.P. album art Rødhåd Spomeniks E.P.(12", EP) Token TOKEN 30 Belgium 2013 Sell This Version
DYSTOPIAN 007 Rødhåd - Red Rising EP album art Rødhåd Red Rising EP (EP) Dystopian DYSTOPIAN 007 Germany 2014 Sell This Version
TOKEN 47 Rødhåd - Haumea album art Rødhåd Haumea(12") Token TOKEN 47 Belgium 2014 Sell This Version
DYSTOPIAN 017 Rødhåd - Söhne Der Erde EP album art Rødhåd Söhne Der Erde EP Dystopian DYSTOPIAN 017 Germany 2015 Sell This Version
50WEAPONS#049 Rødhåd - Super Smash / Oblivion  album art FJAAK / Rødhåd FJAAK / Rødhåd - Super Smash / Oblivion (Single) 50Weapons 50WEAPONS#049 Germany 2015 Sell This Version
DYSTOPIAN 014 Rødhåd - Kinder Der Ringwelt EP album art Rødhåd Kinder Der Ringwelt EP (EP) Dystopian DYSTOPIAN 014 Germany 2015 Sell This Version
S6_A Rødhåd - 6 RDHD x SPDJ album art Rødhåd, Speedy J Rødhåd, Speedy J - 6 RDHD x SPDJ(Lathe, 12", EP, Ltd, Num) Stoor S6_A Netherlands 2016 Sell This Version
STOOR 4 Rødhåd - 4 RDHD x SPDJ album art Speedy J, Rødhåd Speedy J, Rødhåd - 4 RDHD x SPDJ(Lathe, 12", EP, Ltd, Num) Stoor STOOR 4 Netherlands 2016 Sell This Version
DYSTOPIAN 022 Rødhåd - Remixed EP album art Rødhåd Remixed EP (EP) Dystopian DYSTOPIAN 022 Germany 2017 Sell This Version
S5_A Rødhåd - 5 RDHD x SPDJ album art Rødhåd, Speedy J Rødhåd, Speedy J - 5 RDHD x SPDJ(Lathe, 12", EP, Ltd, Num) Stoor S5_A Netherlands 2017 Sell This Version
WSNWG001 Rødhåd - Untitled album art Lucy (12) & Rødhåd Lucy (12) & Rødhåd - Untitled WSNWG WSNWG001 Germany 2018 Sell This Version
WSNWG002 Rødhåd - Untitled album art Alex.Do & Rødhåd Alex.Do & Rødhåd - Untitled WSNWG WSNWG002 Germany 2019 Sell This Version
WSNWG004 Rødhåd - Untitled album art Ø [Phase] & Rødhåd Ø [Phase] & Rødhåd - Untitled WSNWG WSNWG004 Germany 2020 Sell This Version
WSNWG006 Rødhåd - Untitled album art Lady Starlight & Rødhåd Lady Starlight & Rødhåd - Untitled (EP) WSNWG WSNWG006 Germany 2020 Sell This Version
WSNWG003 Rødhåd - Untitled album art Antigone & Rødhåd Antigone & Rødhåd - Untitled WSNWG WSNWG003 Germany 2020 Sell This Version
WSNWG007 Rødhåd - Untitled album art Rene Wise & Rødhåd Rene Wise & Rødhåd - Untitled WSNWG WSNWG007 Germany 2021 Sell This Version

DJ Mixes

Podcast 084 Rødhåd - Smoke Machine Podcast 084 album art Rødhåd Smoke Machine Podcast 084(File, MP3, Mixed) Smoke Machine (2) Podcast 084 Taiwan 2013
RA.418 Rødhåd - RA.418 album art Rødhåd RA.418(File, MP3, Mixed, 320) Resident Advisor RA.418 UK 2014
GROOVE 155 / CD 64 Rødhåd - Groove DJ Mix album art Rødhåd Groove DJ Mix(CD, Mixed) Groove GROOVE 155 / CD 64 Germany 2015 Sell This Version