Στρτης (ΠΖ) Καραματσούκας Ι.

Στρτης (ΠΖ) Καραματσούκας Ι.