Στρτης (ΠΖ) Παπαδημητρίου Χ.

Στρτης (ΠΖ) Παπαδημητρίου Χ.