Julie Fowlis ‎– Gach Sgeul - Every Story

Genre:
Stil:
 
Jahr:

Trackliste

A Ghaoil, Leigh Dhachaigh Gum Mhàthair Mi - Love, Let Me Home To My Mother
Danns' A Luideagan Odhar - Dance Dun-coloured Slattern
An Roghainn Dàin Do Eimhir XXII - The Choice
Smeòrach Chlann Dòmhnaill - The Mavis Of Clan Donald
Do Chalum - To Calum
Cadal Ciarach Mo Luran - Sleep Well My Beloved
Puirt-À-Beul Set: Ribinnean Rìomhach - Beautiful Ribbons
Òran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhìghean) - The Song Of Fear Heisgeir
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain - There You Go, Handsome Red-Haired Youth
Puirt-À-Beul Set: Fodar Dha Na Gamhna Beaga - Fodder For The Small Stirks
B5
An Ron - The Seal
Ann An Caolas Od Odrum - In The Narrows Of Od Odrum

Versionen (2)

Empfehlungen

Rezensionen