อี๊ด โอภากุล

Bürgerl. Name:
ยิ่งยง โอภากุล (Yingyong Opakul)
Profil:
It Opakul is the stage name of the Thai artist Yingyong Opakul born on 9 November December 2497 at Muang Suphanburi in Thailand in a Chinese family is nicknamed "It". He's the twin brother แอ๊ด คาราบาว (Ad Carabao).
Seiten: