Albums

Masabumi Kikuchi - Poo-Sun アルバムアート Masabumi Kikuchi Poo-Sun (Album) Philips Japan 1970 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - In Concert アルバムアート Joe Henderson And Kikuchi*, Hino* Joe Henderson And Kikuchi*, Hino* - In Concert (Album) Philips Japan 1971 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Poesy : The Man Who Keeps Washing His Hands アルバムアート Masabumi Kikuchi, Masahiko Togashi, Gary Peacock Masabumi Kikuchi, Masahiko Togashi, Gary Peacock - Poesy : The Man Who Keeps Washing His Hands (Album) Philips Japan 1971 このバージョンを出品
FS-5072~3 Masabumi Kikuchi - All About Dancing Mist アルバムアート Masabumi Kikuchi All About Dancing Mist(2xLP, Album, Gat) Philips FS-5072~3 Japan 1971 このバージョンを出品
FX-8522 Masabumi Kikuchi - Jazz Festival With '71 Poll Winners アルバムアート Terumasa Hino, Kosuke Mine*, Sadao Watanabe, Takeru Muraoka, Masabumi Kikuchi, Yoshiaki Masuo, Kunimitsu Inaba, Motohiko Hino, Nobuo Hara ・ Sharps & Flats*, Toshiyuki Miyama ・ New Herd*, Kimiko Kasai Terumasa Hino, Kosuke Mine*, Sadao Watanabe, Takeru Muraoka, Masabumi Kikuchi, Yoshiaki Masuo, Kunimitsu Inaba, Motohiko Hino, Nobuo Hara ・ Sharps & Flats*, Toshiyuki Miyama ・ New Herd*, Kimiko Kasai - Jazz Festival With '71 Poll Winners(LP, Album, Gat) Philips FX-8522 Japan 1971 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Masabumi Kikuchi With Gil Evans アルバムアート Masabumi Kikuchi, Gil Evans Masabumi Kikuchi, Gil Evans - Masabumi Kikuchi With Gil Evans (Album) Philips Japan 1972 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Hollow Out アルバムアート Elvin Jones / Masabumi Kikuchi Elvin Jones / Masabumi Kikuchi - Hollow Out (Album) Philips Japan 1973 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - East Wind アルバムアート Masabumi Kikuchi East Wind (Album) East Wind Japan 1974 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - But Not For Me アルバムアート Masabumi Kikuchi But Not For Me (Album) Flying Disk Japan 1978 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Susto アルバムアート Masabumi Kikuchi Susto (Album) CBS/Sony Japan 1981 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - One-Way Traveller アルバムアート Masabumi Kikuchi One-Way Traveller (Album) CBS/Sony Japan 1982 このバージョンを出品
H30R-25008 Masabumi Kikuchi - 地 Earth アルバムアート 菊地雅章* 地 Earth(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25008 Japan 1988 このバージョンを出品
H30R-25013 Masabumi Kikuchi - 識 Mind アルバムアート 菊地雅章* 識 Mind(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25013 Japan 1988 このバージョンを出品
H30R-25012 Masabumi Kikuchi - 空 Air アルバムアート 菊地雅章* 空 Air(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25012 Japan 1988 このバージョンを出品
H30R-25011 Masabumi Kikuchi - 風 Wind アルバムアート 菊地雅章* 風 Wind(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25011 Japan 1988 このバージョンを出品
H30R-25009 Masabumi Kikuchi - 水 Water アルバムアート 菊地雅章* 水 Water(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25009 Japan 1988 このバージョンを出品
H30R-25010 Masabumi Kikuchi - 火 Fire アルバムアート 菊地雅章* 火 Fire(CD, Album) Geronimo (2) H30R-25010 Japan 1988 このバージョンを出品
TKCB 30140 Masabumi Kikuchi - All Night, All Right Off White Boogie Band アルバムアート Masabumi Kikuchi All Night, All Right Off White Boogie Band(2xCD, Album) Japan Record TKCB 30140 Japan 1990 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Concerto アルバムアート Masahiko Togashi, Masabumi Kikuchi Masahiko Togashi, Masabumi Kikuchi - Concerto (Album) Ninety-One Japan 1991 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Dreamachine アルバムアート Masabumi Kikuchi Dreamachine (Album) Glass House (2) Japan 1992 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Triple Helix アルバムアート Terumasa Hino, Masahiko Togashi, Masabumi Kikuchi Terumasa Hino, Masahiko Togashi, Masabumi Kikuchi - Triple Helix (Album) Somethin' Else Germany 1993 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - Feel You アルバムアート Masabumi Kikuchi, James Genus, Victor Jones (2) Masabumi Kikuchi, James Genus, Victor Jones (2) - Feel You (Album) Paddle Wheel Germany 1993 このバージョンを出品
SRCS 6844 Masabumi Kikuchi - Miles Mode アルバムアート Masabumi Kikuchi, Marc Johnson (2), Paul Motian Masabumi Kikuchi, Marc Johnson (2), Paul Motian - Miles Mode(CD, Album) Sony SRCS 6844 Japan 1993 このバージョンを出品
Masabumi Kikuchi - 銀界 = Ginkai アルバムアート Hozan Yamamoto + Masabumi Kikuchi Hozan Yamamoto + Masabumi Kikuchi - 銀界 = Ginkai (Album) Philips Japan 1994 このバージョンを出品
529 747-2 Masabumi Kikuchi - After Hours アルバムアート Masabumi Kikuchi After Hours(CD, Album) Verve Records 529 747-2 Netherlands 1994 このバージョンを出品