EZiKi

EZiKi

親レーベル:
[l1092659]

レーベル

カタログ # アーティスト タイトル (フォーマット) レーベル カタログ #  
EZKD 005 Thrashkickin' アルバムカバー m1dy Thrashkickin'(4xFile, MP3, EP, 320) EZiKi EZKD 005 Japan 2019
EZKCD005 Thrashkickin' アルバムカバー m1dy Thrashkickin'(CD, EP) EZiKi EZKCD005 Japan 2019 このバージョンを出品
EZKD 004 Thrashkick Must Die v2.0 アルバムカバー Various Thrashkick Must Die v2.0(9xFile, MP3, Comp, 320 + File, MP3, Comp, Mixed, 3) EZiKi EZKD 004 Japan 2018
EZKD 003 Loveless アルバムカバー m1dy Loveless(3xFile, MP3, EP, 320) EZiKi EZKD 003 Japan 2018
none Rendezvous アルバムカバー m1dy Rendezvous(File, AAC, Single, 320) EZiKi none Japan 2017
EZKD 002 Thrashkick Must Die v1.0 アルバムカバー Various Thrashkick Must Die v1.0(9xFile, MP3, Comp, 320 + File, MP3, Comp, Mixed, 3) EZiKi EZKD 002 Japan 2017
EZKD 001 Speedcore For DJs アルバムカバー m1dy Speedcore For DJs(4xFile, MP3, EP, 320) EZiKi EZKD 001 Japan 2017
EZKCD004 Thrashkick Must Die v2.0 アルバムカバー Various Thrashkick Must Die v2.0(CD, Comp) EZiKi EZKCD004 Japan 2017 このバージョンを出品
EZKCD003 Loveless アルバムカバー m1dy Loveless(CD, EP) EZiKi EZKCD003 Japan 2017 このバージョンを出品
EZKCD002 Thrashkick Must Die v1.0 アルバムカバー Various Thrashkick Must Die v1.0(CD, Comp) EZiKi EZKCD002 Japan 2016 このバージョンを出品
EZKCD001 Speedcore For DJs アルバムカバー m1dy Speedcore For DJs(CD, EP) EZiKi EZKCD001 Japan 2016 このバージョンを出品