Sóng Nhạc

Sóng Nhạc

Profile:
Sóng Nhạc was a label from South Vietnam. It disappeared after the reunification in 1975.
[l212737]

Label


Cat#  Artist Title (Format) Label Cat#  Country Year
1020/21788 Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Duy Khánh, Thanh Vũ Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Duy Khánh, Thanh Vũ - Huế(7") Sóng Nhạc 1020/21788 South Vietnam 1968 Sell This Version
N. 503 2009 Bích Sơn / Hồ Điệp Bích Sơn / Hồ Điệp - Hoa Trang Thoi Cai Trên Ao Tim(7", EP) Sóng Nhạc N. 503 2009 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1003 Trang Mỹ Dung* / Hoàng Oanh / Trung Chỉnh / Thanh Vũ Trang Mỹ Dung* / Hoàng Oanh / Trung Chỉnh / Thanh Vũ - Trang Mỹ Dung(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1003 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1032 Mạnh Quỳnh / Giáng Thu / Hoàng Oanh / Trúc Ly Mạnh Quỳnh / Giáng Thu / Hoàng Oanh / Trúc Ly - Giáng Thu(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1032 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1073 Thanh Tuyền / Trang Thanh Lan / Ngọc Thuyết / Tài Lương Thanh Tuyền / Trang Thanh Lan / Ngọc Thuyết / Tài Lương - Trang Thanh Lan(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1073 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 2005 Thanh Thúy / Lệ Thanh / Tuyết Hằng Thanh Thúy / Lệ Thanh / Tuyết Hằng - Câu Chuyện Tâm Tình(7", EP, Red) Sóng Nhạc S.N. 2005 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 2012/516 Hoàng Oanh Hòn Vọng Phu(7") Sóng Nhạc S.N. 2012/516 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 527/2015 Various U Hoai(7", EP, Comp, Red) Sóng Nhạc S.N. 527/2015 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 535/2019 Various Toi Dua Em Sang Song(7", EP, Comp, Blu) Sóng Nhạc S.N. 535/2019 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 606/2051 Lệ Thanh / Minh Hiều / Trúc Mai / Thái Thanh Lệ Thanh / Minh Hiều / Trúc Mai / Thái Thanh - Lệ Thanh(7", EP, Red) Sóng Nhạc S.N. 606/2051 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 638/2066 Thanh Thủy (2), Hoàng-Oanh*, Nhật Trường Thanh Thủy (2), Hoàng-Oanh*, Nhật Trường - Lửa Từ-Bi S.N. 638/2066 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 646/2068 Lữ Liên / Hò Xuàn Hương Lữ Liên / Hò Xuàn Hương - Chúc Xuãn / Đánh Cở(7") Sóng Nhạc S.N. 646/2068 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 697/2082 Thanh Thúy / Mai Hương / Phương Dung / Minh Tuyết Thanh Thúy / Mai Hương / Phương Dung / Minh Tuyết - Minh Tuyết(7", EP, Lig) Sóng Nhạc S.N. 697/2082 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 749/2097 Various Có Nhố Đêm Nào(7") Sóng Nhạc S.N. 749/2097 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN 750/2098 Phương Dung Diã Hát Sỏng Nhạc (7", EP) Sóng Nhạc SN 750/2098 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN. 751/2099 Hoàng Oanh Mùa Hoa Anh Ðào(7", EP) Sóng Nhạc SN. 751/2099 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 753/2101 Kích Bộng Nhạc Yêe Nuờc(7") Sóng Nhạc S.N. 753/2101 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 755/2103 Various Đêm Đông S.N. 755/2103 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 781/2106 Trúc Mai, Phuong Nga, Hoàng Oanh Trúc Mai, Phuong Nga, Hoàng Oanh - Han Mac Tu / Saigon / Con Thuyen Khong Ben / Tinh Ca(7") Sóng Nhạc S.N. 781/2106 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN. 786/2111 Trúc Mai Chuyện Tình Lan Và Điệp / Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi(7", EP) Sóng Nhạc SN. 786/2111 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN. 787/2112 Minh Hiều Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi (7", EP) Sóng Nhạc SN. 787/2112 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N.901/2136 Phương Tâm, Hùng Cường Phương Tâm, Hùng Cường - Ai ?(7") Sóng Nhạc S.N.901/2136 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 902/2137 Hà Thanh, Nhật Trường, Thanh Tuyền, Thanh Thúy Hà Thanh, Nhật Trường, Thanh Tuyền, Thanh Thúy - Untitled(7", Comp) Sóng Nhạc S.N. 902/2137 South Vietnam 1966 Sell This Version
S.N. 905 / 2140 Hoàng Oanh Sau Ngày Hành Quân(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 905 / 2140 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 906 / 2141 Trúc Mai Ai Hỏi Tên Anh (7", EP) Sóng Nhạc S.N. 906 / 2141 South Vietnam Unknown Sell This Version
S. N. 911 / 2146 Various Tiếng Sông Hương(7", EP) Sóng Nhạc S. N. 911 / 2146 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 913/2148 Hoàng Oanh, Thanh Vũ Hoàng Oanh, Thanh Vũ - No Title(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 913/2148 South Vietnam Unknown Sell This Version
sn. 0916 / 2551 Kim-Loan / Hoàng Oanh Kim-Loan / Hoàng Oanh - Căn Nhà Ngoại Ô(7", EP) Sóng Nhạc sn. 0916 / 2551 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 917/2152 Various Tint Dau Mion Thuo(7", EP, Comp) Sóng Nhạc S.N. 917/2152 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1002 / 2170 Minh Ngọc / Kim-Loan / Hoàng Oanh / Hà Thanh Minh Ngọc / Kim-Loan / Hoàng Oanh / Hà Thanh - Rồi Từ Đó(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1002 / 2170 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1015 / 2183 Trang Mỹ Dung Mưa Đầu Mùa(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1015 / 2183 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN. 1020/2188 Hùng Cường Thiên Thần Mũ Đỏ (7", EP) Sóng Nhạc SN. 1020/2188 South Vietnam 1968 Sell This Version
S.N. 1025/2193 Ban Sao Băng Những Bừờc Chân Âm Thấm(7") Sóng Nhạc S.N. 1025/2193 South Vietnam 1968 Sell This Version
SN 1029 / 2197 Hùng Cường Trình Bày 4 Nhac Pham(7", EP) Sóng Nhạc SN 1029 / 2197 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1030/2198 Giáng Thu, Trúc Mai Giáng Thu, Trúc Mai - Tuôi Học Trò(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1030/2198 South Vietnam 1969 Sell This Version
S.N. 1048 / 2216 Various Đơn Lạnh(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1048 / 2216 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1051 / 2219 Various Trang Mỹ Dung(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1051 / 2219 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1053 / 2221 Tài Lương / Thảo Ly / Giáng Thu Tài Lương / Thảo Ly / Giáng Thu - Tài Lương(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1053 / 2221 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1056 / 2224 Various Túy Hồng(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1056 / 2224 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1059 / 2227 Kim Anh / Hùng Cường Kim Anh / Hùng Cường - Kim Anh(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1059 / 2227 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1063/2231 Various Con Mẹ Chưa Về(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1063/2231 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1067 / 2235 Thanh Lan / Quế Anh / Giáng Thu Thanh Lan / Quế Anh / Giáng Thu - Quế Anh(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1067 / 2235 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1070 / 2238 Phương Hồng Quế / Tài Lương / Giáng Thu / Trang Mỹ Dung Phương Hồng Quế / Tài Lương / Giáng Thu / Trang Mỹ Dung - Phương Hồng Quế(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1070 / 2238 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1077 / 2245 Trang Mỹ Dung / Hoàng Oanh / Thanh Tuyền Trang Mỹ Dung / Hoàng Oanh / Thanh Tuyền - Trang Mỹ Dung(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1077 / 2245 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1082/2250 Various Lá Thư Đô Thị(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1082/2250 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1086 / 2254 Phương Hồng Quế / Trang Mỹ Dung / Thanh Tuyền & Chế Linh Phương Hồng Quế / Trang Mỹ Dung / Thanh Tuyền & Chế Linh - Trang Mỹ Dung(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1086 / 2254 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN 1087 2255 Hùng Cường, Mai Lệ Huyền Hùng Cường, Mai Lệ Huyền - Hùng Cường & Mai Le Huyen(7", EP) Sóng Nhạc SN 1087 2255 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1090 / 2258 Giáng Thu, Mạnh Quỳnh / Thanh Lan / Trang Mỹ Dung Giáng Thu, Mạnh Quỳnh / Thanh Lan / Trang Mỹ Dung - Giáng Thu(7", EP) Sóng Nhạc S.N. 1090 / 2258 South Vietnam Unknown Sell This Version
SN 1096 / 2264 Various Gắng Mà Lo(7", EP) Sóng Nhạc SN 1096 / 2264 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1105/2273 Various Untitled(7", Ora) Sóng Nhạc S.N. 1105/2273 South Vietnam Unknown Sell This Version
S.N. 1056 / 22247 Various Tuyết Lạnh(7") Sóng Nhạc S.N. 1056 / 22247 South Vietnam 1969 Sell This Version