Ξ T Є Ͼ H И Θ × R Є S I S T Λ И Z Є ϟ Θ R D Є R & Ͼ H Λ Θ S Ξ

By n.o.i.r n.o.i.r
updated 3 months ago

REZPEKT THEE ARCHITEKT !!! REZPEKT TO SPIRAL TRIBE [UK], UNDERGROUND RESISTANCE [US], ELECTRIFYIN' MOJO [US], UNIT MOEBIUS [NL], D-JACKING ZONE [BE], ENJOY APOCALYPSE [BE]

KEEP IT REAL !!! PEACE !!!