Χειμερινοί Κολυμβητές ‎– Χειμερινοί Κολυμβητές

Genre:
Style:
Year:

Tracklist

Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου, Μιχάλης Σιγανίδης Ρωμυλία
Ισίδωρος Παπαδάμου, Μιχάλης Σιγανίδης, Νίκος Παπάζογλου Προσφυγιά
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Αρζεντίνα
Αργύρης Μπακιρτζής Στον Παγασητικό
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Τώρα Που Παντρεύεσαι
Ισίδωρος Παπαδάμου, Νίκος Παπάζογλου Καθαριότης (Ψείρες)
Ισίδωρος Παπαδάμου, Αργύρης Μπακιρτζής, Ουρανία Καργούδη Εκδρομή
Αργύρης Μπακιρτζής Χειμερινοὶ Κολυμβητές
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Σε Μια Εκκλησιά
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Κυριακὴ Στην Επαρχία
Αργύρης Μπακιρτζής Νάτο Πάλι
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου, Μιχάλης Σιγανίδης Σα Σβούρα
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Στον Επτάλοφο
Αργύρης Μπακιρτζής Το Πολλαπλό Σου Είδωλο
Αργύρης Μπακιρτζής, Ισίδωρος Παπαδάμου Ο Δρόμος

Recommendations

Reviews