Ad

Alèmayèhu Eshèté*Éthiopiques 9 (1969-1974)

Label:Buda Musique – 82983-2
Series:Éthiopiques – 9
Format:
CD, Compilation
Country:France
Released:
Genre:Jazz, Funk / Soul, Folk, World, & Country
Style:African

Tracklist

1Addis Abèba Bété
BandAll Star Band
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
4:30
2Yèwèyn Harègitu
BandAll Star Band
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
3:40
3Qondjit
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:29
4Yèlbén Betayiw
BandAll Star Band
Lyrics By, Music ByTebèbè Bèlatchèw*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
2:18
5Yèsèw Bét Yèsèw Nèw
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:51
6Mèkèyèrshin Salawq
DrumsTèmarè Harègu*
Tenor SaxophoneGétatchèw Mèkurya*
1:42
7Qotchègn Mèssassaté3:38
8Eruq Yalèshew3:31
9Shègitu Maré
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:15
10Yèweb Dar
GuitarAndrew Wilson
Lyrics By, Music ByMèkonnen X*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:17
11Telantena Zaré
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
GuitarBerhané "Mutché"*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:43
12Mèmar Mèmèramèr
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
GuitarBerhané "Mutché"*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
3:11
13Tèdèstèshal Wèy ?
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
BassTamru Ayèlè*
GuitarTamru Wèldé Ab*
Tenor SaxophoneYonas Dègèfè*
4:39
14Dènyèw Dènèba
BandAll Star Band
Piano, OrganGirma Bèyènè*
2:45
15Temhert Bété
BandAll Star Band
Baritone SaxophoneSalomon X
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
3:00
16Nèfas Endaygèban
Alto SaxophoneAbbèbè Kassa*
BandAll Star Band
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
3:06
17Leb Tatèfalètch
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
TrumpetFèllèqè Kidané*
2:33
18Feqer Feqer Nèw
DrumsTèmarè Harègu*
Tenor SaxophoneGétatchèw Mèkurya*
2:34
19Gizéw Honèshenna
DrumsTèmarè Harègu*
Tenor SaxophoneGétatchèw Mèkurya*
2:38
20Heywèté Abatèy Nèw
DrumsTèmarè Harègu*
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneGétatchèw Mèkurya*
3:00
21Ya Tara
Piano, OrganGirma Bèyènè*
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
TrumpetFèllèqè Kidané*
2:20
22Timarkyalèsh
Tenor SaxophoneTèsfa-Maryam Kidané*
TrumpetFèllèqè Kidané*
2:35
Ad

Companies, etc.

Credits

Notes

Exclusive license from Amha Eshèté

Tracks 1, 2 and 4 originally released 07-1971.
Tracks 3, 9, 11, 12, 13 and 16 originally released 04-1974.
Tracks 5, 7 and 8 originally released 07-1973.
Tracks 6, and 17 to 22 originally released 1969.
Track 10 originally released 05-1974.
Tracks 14 and 15 originally released 02-1972.

1. Addis Abèba Bété (All Star Band - 07/1971)
2. Yèwèyn Harègitu (All Star Band - 07/1971)
3. Qondjit (Alèm-Girma Band - 04/1974)
4. Yèlben Betayiw (All Star Band - 07/1971)
5. Yèsèw Bét Yèsèw Nèw (Alèm-Girma Band - 07/1973)
6. Mèkèyèrshin Salawq (1969)
7. Qotchègn Mèssassaté (Alèm-Girma Band - 07/1973)
8. Eruq Yalèshew (Alèm-Girma Band - 07/1973)
9. Shègitu Maré (Alèm-Girma Band - 04/1974)
10. Yèweb Dar (Alèm-Girma Band - 05/1974)
11. Telantena Zaré (Alèm-Girma Band - 04/1974)
12. Mèmar Mèmèramèr (Alèm-Girma Band - 04/1974)
13. Tèdèstèshal Wèy? (04/1974)
14. Dènyèw Dènèba (All Star Band - 02/1972)
15. Temhert Bété (All Star Band - 02/1972)
16. Nèfas Endaygèban (All Star Band - 04/1971)
17. Leb Tatèfalètch (1969)
18. Feqer Feqer Nèw (1969)
19. Gizéw Honèshenna (1969)
20. Heywèté Abatèy Nèw (1969)
21. Ya Tara (1969)
22. Timarkyalèsh (1969)

Made in France.

Barcode and Other Identifiers

 • Barcode (String): 3307518298323
 • Barcode (Text): 3 307518 298323
 • Price Code: DK016
 • Rights Society: SACEM SACD SDRM SGDL
 • Matrix / Runout: [MPO Logo] 829832 @@@01 20001005 1035 @@@ 14
 • Mastering SID Code: IFPI L033
 • Mould SID Code: IFPI 1221

Reviews

  Release

  Edit Release
  Recently Edited

  Marketplace

  11 For Sale from $10.00
  Ad
  Ad

  Statistics

  • Have:254
  • Want:117
  • Avg Rating:4.71 / 5
  • Ratings:28
  • Last Sold:
  • Lowest:$4.99
  • Median:$10.68
  • Highest:$22.65

  Videos (17)

  Edit
  Ad