Ad

VariousÉthiopiques 25: 1971>1975 Modern Roots

Label:Buda Musique – 860177
Series:Éthiopiques – 25
Format:
CD, Compilation
Country:France
Released:
Genre:Folk, World, & Country
Style:African

Tracklist

1Abbèbè Tèssèmma*Gèbrè Guratch Guté
2Tlahoun Gèssèssè*Agul Nèw
3Fréw Haylou*Almaz Men Eda Nèw
4Abbèbè Haylè-Michael*Qondjityé
5Damtèw Ayèlè*Wèfé Yelala
6Tlahoun Gèssèssè*Megnot Eko Helm Nèw
7Alèmayèhu Eshèté*Enkoy Nat Yabay Dar
8Gèmètchu Itana*Yakolèlé
9Essatu Tèssèmma*Tchebo Aymolam
10Haylé Wèrqu*Tsegérèda Abèba
11Tlahoun Gèssèssè*Feqer Bétwan Sèrta
12Essatu Tèssèmma*Ayamaru Eshèté
13Abbèbè Tèssèmma*Ashasha Bèyèw
14Abaynèh Dèdjènè*Yèbèrèha Lomi
15Tlahoun Gèssèssè*Kasègnèsh
16Essatu Tèssèmma* & Sèyfou Yohannes*Feqer Bèqumèna
17Gèmètchu Itana*Shemèrmari Tiya
18Essatu Tèssèmma*Abèbayénèsh
19Tlahoun Gèssèssè*Bezu Gizié Allèfè
20Haylé Wèrqu*Yèborèma Gamé
21Abaynèh Dèdjènè*Balèndjèré
22Tlahoun Gèssèssè*Sèlam Lèhulatchem
Ad

Reviews

  Release

  Edit Release
  Recently Edited

  Marketplace

  9 For Sale from $10.37
  Ad
  Ad

  Statistics

  • Have:87
  • Want:53
  • Avg Rating:4.4 / 5
  • Ratings:5
  • Last Sold:
  • Lowest:$7.31
  • Median:$12.10
  • Highest:$22.39

  Videos (19)

  Edit
  Ad