Ad

VariousКыргыз Күүлөрүнүн Антологиясы Экинчи бөлүм

Label:Мелодия – М30-35633—46
Series:Кыргыз музыкасынын антологиясы
Format:
7 x Vinyl, LP, Mono
Country:USSR
Released:
Genre:Folk, World, & Country
Style:

Tracklist

I пластинка
М30-35633-34
Эски комузчулардын күүлөрү
A1Жаа толгоу
А2Толгомо
Music ByТолгонай
А3Күү
Music ByЧоң Үмөт
А4Жөэ калдым
Music ByАбак
А5Керээз
Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
Music ByБалбак
А6Салтанат
Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
Music ByБайбуура
А7Тогуз кайруу
А8Күү
В1Каалгыма
В2Угузуу
Dombra [Komuz]Бектур Осмонов
Music ByКошкулак
В3Уч муунак
Music ByШеркул
В4Сурнай күү
Music ByТурап*
Ниязаалы Борош уулунун күүлөрү
В5Кайран күү
В6Өттү, кетти, балалык
В7Мырза кербез
В8Ак куу
В9Арсар күү
II пластинка
М30-35635-36
Муратаалы Күрөңкөевды күүлөрү
С1Төтөп шыңгырама
С2Чоң кербез
Токтогул Сатылгановдун күүлөрү
С3Бала кербез
С4Чайкама
С5Тогуз кайрык
С6Миң кыял
С7Солдат күү
С8Торгой менен турумтай
С9Чоң кербез
Соңку комузчулардын күүлөрү
D1Арман шаңгырама
D2Көйрөң күү
D3Обон
D4Жолдо
D5Торгой сайрап таң атты
D6Найза сал
D7Кыз ойготоор
D8Кара чий
D9Күү
III пластинка
М30-35637-38
Соңку Комузчулардын Күүлөрү
E1Жаш кайрак
E2Ак бакай
E3Сен дүйнө
E4Сүйүмкан
E5Шыңгырама
E6Жеңиш күүсү
Music By, Dombra [Komuz]Самсаалы Алыкеев
E7Бейпилдиктин сайран күү
Music By, Dombra [Komuz]Самсаалы Алыкеев
E8Салтанат камбаркан
Music By, Dombra [Komuz]Эркесары Бекбазаров*
E9Эрмек күү
Кара Молдо Орозовдун Күүлөрү
F1Колхоз камбарканы
Music By, Dombra [Komuz]Кара Молдо Орозов*
F2Байказы
F3Сынган бугу
Music By, Dombra [Komuz]Кара Молдо Орозов*
F4Капал
F5Көкөй кести
Music By, Dombra [Komuz]Кара Молдо Орозов*
F6Дүнүйө
Music By, Dombra [Komuz]Кара Молдо Орозов*
F7Эл телеги тынчтык
Music By, Dombra [Komuz]Кара Молдо Орозов*
IV пластинка
М30-35639-40
Ыбрай Тумановдун күүлөрү
G1Эки дос
Music By, Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
G2Паровоз
Music By, Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
G3Жеңиш
Music By, Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
G4Жыргал күн
Music By, Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
G5Боз салкын
Music By, Dombra [Komuz]Ыбрай Туманов
Атай Огонбаевдун күүлөрү
G6Атай, Саадак какты
G8Черт комузду
G9Марш камбаркан
Азыркы Комузчулардын күүлөрү
H1Кубаныч
Music By, Dombra [Komuz]Чалакыз Иманкулов
H2Эмгек бакыты
Music By, Dombra [Komuz]Шекербек Шеркулов
H3Жүрөк толкуйт
Music By, Dombra [Komuz]Шекербек Шеркулов
H4Жаз көркү
Music By, Dombra [Komuz]Асылбэк Эшмамбетов
H5Жаш толкун
H6Таң булбулу
Music By, Dombra [Komuz]Мукаш Борбуев
H7Терс буроо
Music By, Dombra [Komuz]Асанбек Кыдырназаров
V пластинка
М30-35641-42
Кыяк күүлөрү
Саит Бекмуратовдун аткаруусундагы элдик күүлөр
I1Кириш сөз
I2Ботой
Music ByKyrgyzs
I3Топ жылкы
Music ByKyrgyzs
I4Кулпенде
Music ByKyrgyzs
I5Жусуп менен зулуйка
Music ByKyrgyzs
I6Бекташ
Music ByKyrgyzs
I7Бекарстан
Music ByKyrgyzs
I8Коңур ала
Music ByKyrgyzs
I9Тизгин күү
Music ByKyrgyzs
I10Эки жол
Music ByKyrgyzs
Кыяк күүлөрү
J1Эски кер өзөн
J2Ак куунун учушу
J3Үчүке-Түлку сайышы
Kobyz [Kiyak]Датка Шаакеев
J4Чымыроон
Kobyz [Kiyak]Датка Шаакеев
J5Тайлагы өлгөн төөнүн арманы
Kobyz [Kiyak]Датка Шаакеев
J6Соогат
J7Чуу басар
VI пластинка
М30-35643-44
Кыякчылардын күүлөрү
K1Кер өзөн
Music By, Kobyz [Kiyak]Мурат Күрөнкеев
K2Кош кайрык
K3Кербез
K4Байге
K5Марал жанат
Music By, Kobyz [Kiyak]Датка Шаакеев
Саит Бекмуратовдун күүлөрү
K6Эки жорго
Music By, Kobyz [Kiyak]Саит Бекмуратов*
K7Жол жүрүш
Music By, Kobyz [Kiyak]Саит Бекмуратов*
K8Эмгек күүсү
Music By, Kobyz [Kiyak]Саит Бекмуратов*
K9Сырдаш
Music By, Kobyz [Kiyak]Саит Бекмуратов*
K10Эки дос
Music By, Kobyz [Kiyak]Саит Бекмуратов*
Ооз комуз күүлөрү
L1Кириш сөз
Jew's Harp [Ooz komuz]Ажар Карачинова
L2Эсте секет
Jew's Harp [Ooz komuz]Ажар Карачинова
L3Кош ышкырык
Jew's Harp [Ooz komuz]Жумаш Саркөбөнова
L4Карача торгой
Jew's Harp [Ooz komuz]Жумаш Саркөбөнова
L5Сары барпы
Jew's Harp [Ooz komuz]Жумаш Саркөбөнова
L6Керме тоо
Jew's Harp [Ooz komuz]Жумаш Саркөбөнова
L7Жортуул күү
Jew's Harp [Ooz komuz]Жумаш Саркөбөнова
L8Күнөтай кыздын арманы
Jew's Harp [Ooz komuz]Зыйна Шайбекова
L9Куу-куу
Jew's Harp [Ooz komuz]Зыйна Шайбекова
L10Турумтай
Jew's Harp [Ooz komuz]Зыйна Шайбекова
L11Тиштээктин аялынын кошогу
Jew's Harp [Ooz komuz]Зыйна Шайбекова
L12Көк музоо
Dombra [Komuz]Мээрканов
Jew's Harp [Ooz komuz]Ж. Сыдыкбекова
L13Күйгөн
L14Тагылдыр тоо
L15Сагыныч
EnsembleUnknown Artist
VII пластинка
М30-35645-46
Жыгач ооз комуз, сурнай жана чоор күүлөрү
M1Күкүк
Jew's Harp [zhygach ooz komuz]Шакин Жоробекова
Music ByKyrgyzs
M2Жайлоодо
Jew's Harp [zhygach ooz komuz]Шакин Жоробекова
Music ByKyrgyzs
M3 Сурнай күү
Music ByKyrgyzs
M4Койчунун күүсү
Flute [zhez choor]Шерали Жапаров
Music ByKyrgyzs
M5Койчулардын коңур күү
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M6Түнкү
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M7Күзөт
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M8Карагул ботом
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M9Бекарстантайчы
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M10Кыяктын аламан күүсү
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M11Чыйбылдын кызынын кошогу
Flute [shilbi choor]Асанбай Каримов
Music ByKyrgyzs
M12Ак мактым
Flute [nay choor]Райымберди Сакеев
Music ByKyrgyzs
M13Бекташ
Flute [nay choor]Райымберди Сакеев
Music ByKyrgyzs
К. Орозов Атындагы Мамлекеттик Кыргыз Эл Аспаптар Оркестри
N1Боз салкын
N2Камбаркан
N3Маш ботой
N4Миң кыял
N5Ибарат
N6Кыргыз көчү
N7Күү
N8 Комуз күүсү
Ad

Notes

With LP-size 44 pages booklet in kyrgyz / russian / english.

Barcode and Other Identifiers

 • Matrix / Runout (A label): М30-35633
 • Matrix / Runout (B label): М30-35634
 • Matrix / Runout (C label): М30-35635
 • Matrix / Runout (D label): М30-35636
 • Matrix / Runout (E label): М30-35637
 • Matrix / Runout (F label): М30-35638
 • Matrix / Runout (G label): М30-35639
 • Matrix / Runout (H label): М30-35640
 • Matrix / Runout (I label): М30-35641
 • Matrix / Runout (J label): М30-35642
 • Matrix / Runout (K label): М30-35643
 • Matrix / Runout (L label): М30-35644
 • Matrix / Runout (M label): М30-35645
 • Matrix / Runout (N label): М30-35646

Other Versions (1)

View All
Title (Format)LabelCat#CountryYear
New Submission
Кыргыз Күүлөрүнүн Антологиясы 2 = Антология Киргизских Кю 2 (7×LP, Album, Compilation, Misprint, Reissue, Mono, Box Set, )МелодияМ30 35633-45 003USSR1984

Reviews

  Release

  For sale on Discogs

  Sell a copy

  1 copy from 23,00 $

  Statistics

  • Have:5
  • Want:20
  • Avg Rating:5 / 5
  • Ratings:2

  Ad
  Ad
  Ad