Exploring Gia tài của mẹ Trịnh Công Sơn

Khánh Ly - Ca Khúc Da Vàng 1 - Khánh Ly Trịnh Công Sơn

Release Needs Vote

Khanh Ly Productions none CD, Album 1995 US

Track: Gia Tài Của Mẹ
Track: Người Già Em Bé