Exploring Gott Mit Uns! (Ripresa) - La rivolta - Davide Camerin