Exploring Monólogo do vello traballador Celso Emilio Ferreiro