Exploring from the year 1981

Angelic Upstarts - 2,000,000 Voices

Release Needs Vote

Angelic Upstarts, Angelic Upstarts ZONO 104 LP, Album 1981 UK

Label: EMI
Label: EMI Studios
Label: EMI Records Ltd.

Angelic Upstarts - 2,000,000 Voices

Release Needs Vote

EMI ZONO 104 LP, Album 1981 New Zealand

Label: EMI
Label: EMI Studios
Label: EMI Records Ltd.

Angelic Upstarts - 2,000,000 Voices

Release Needs Vote

EMI ZONO 104 LP, Album, TP 1981 UK

Label: EMI

Angelic Upstarts - 2,000,000 Voices

Release Needs Vote

EMI, EMI TC-ZONO 104 Cass, Album 1981 UK

Label: EMI
Label: EMI
Label: EMI Records Ltd.

Angelic Upstarts - 2,000,000 Voices

Release Needs Vote

EMI TC ZONO 104 Cass, Album 1981 New Zealand

Label: EMI
Label: EMI Studios
Label: EMI (NZ) Ltd.
Label: EMI (NZ) Ltd.