Dafydd Iwan ‎– Cana Dy Gân

€37.93 + €26.50 shipping
(about $70.80 total)

Label:
Sain ‎– SCD 2675
Format:
12 × CD, Album, Compilation
Box Set
Country:
UK
Released:
2012
Genre:
Folk, World, & Country
Style:
Folk

Tracklist

CD1: Caneuon Teldisc (gydag Edward) [1966 – 1967]
1 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 3:54
2 Wyt Ti’n Cofio? 1:42
3 Bryniau Bro Afallon 2:46
4 Meddwl Amdanat Ti 2:20
5 Mae’n Wlad I Mi
Written-By – Woody Guthrie
3:36
6 Ji Geffyl Bach 2:21
7 Crwydro 3:26
8 Mae’r Esgid Fach Yn Gwasgu
Written-By – Dafydd Iwan, T. Gwynn Jones (2)
2:05
9 Rwy’n Gweld Y Dydd 3:53
10 Beth Yw’r Haf Imi?
Lyrics By – Amy Parry-Williams, T.H. Parry-Williams*
2:59
11 Hyn Sydd Yn Ofid Im 4:03
12 Stôl I Ddau 2:46
13 Clyw Fy Nghri 2:54
14 Mae Geneth Fach Yng Nghymru 3:03
15 Paid â Chwarae Efo’m Serch 1:55
16 Tyrd Yn Ddi-oed 1:56
CD2: Caneuon Teldisc [1967 – 1969]
1 Cân Yr Ysgol 3:42
2 Chwarae â ’nghalon 2:04
3 Pan Glywaf Gân Y Clychau 2:27
4 Trwy’r Drysni A’r Anialwch 2:49
5 Daw, Fe Ddaw Yr Awr 5:05
6 Siôn A Siân 2:51
7 Cân Y Ddinas 2:37
8 Cân Y Medd
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)
2:19
9 Tri Mis O Ddathlu Mawr 3:39
10 Cân Y Glöwr 2:46
11 Sam 2:58
12 A Chofiwn Ei Eni Ef 2:42
13 Mair Paid Ag Wylo Mwy [Mary's Boy Child]
Vocals – Edward*Written-By – Jester Hairston
2:53
14 Seinier Cyrn A Chaner Clych
Vocals – Edward*
3:09
15 Carlo
Vocals – Edward*
4:04
16 Y Dyn Pwysig 3:51
17 Croeso Chwedeg-Nain 5:33
18 Gad Fi’n Llonydd 5:10
CD3: Sain Cynnar – Senglau Ac EP [1969 – 1980]
1 Myn Duw, Mi A Wn Y Daw 4:46
2 Mari Fawr Tre-lech 4:30
3 Ai Am Fod Haul Yn Machlud? 2:42
4 Peintio’r Byd Yn Wyrdd 3:51
5 Mae ’na Le Yn Tŷ Ni 3:58
6 Yma Mae ’nghalon 3:38
7 Mr. Tomos, Os Gwelwch Yn Dda 3:48
8 Pam Fod Eira Yn Wyn? 3:58
9 Weli Di Gymru? 4:36
10 Cân Y Western Mail 5:20
11 I’r Gad
Written-By – Hefin Elis
2:37
12 Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartref 3:46
13 Yno Yr Wylodd Efe 5:43
14 Tywysog Tangnefedd 4:07
15 Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon 3:30
16 Y Steddfod Beiling 3:20
17 Mae’r Llencyn Yn Y Jêl
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:59
18 Magi Thatcher 3:25
19 Sul Y Blodau 3:31
CD4: Yma Mae Nghân [1972] / Mae’r Darnau Yn Disgyn I’w Lle [1976]
1 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 4:15
2 Daw Fe Ddaw Yr Awr Yn ôl Imi 4:36
3 Mae Geneth Fach Yng Nghymru 2:54
4 Croeso Chwedeg-Nain 5:28
5 Cân Y Medd
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)Written-By – Dafydd Iwan
2:13
6 Ji Geffyl Bach 4:18
7 Hyn Sydd Ofid Im 3:38
8 Cân Y Glöwr 3:31
9 Cân Yr Ysgol 3:38
10 Gad Fi'n Llonydd 4:42
11 Rwy'n Gweld Y Dydd 2:56
12 Dos F'Anwylyd 3:21
13 Mae'r Darnau Yn Disgyn I'w Lle 3:41
14 Dewch I Lan Y Môr 2:30
15 Siarad  Ti A Mi 3:58
16 Mae Rhywun Yn Y Carchar 3:12
17 Baled Yr Eneth Eithafol 3:56
18 Merch Y Mynydd 3:16
19 Mynd Yn Ôl
Written-By – Hefin Elis
3:18
20 Dim Ond Un Gân 3:53
CD 5: Bod Yn Rhydd [1979] / Dafydd Iwan Ar Dân [1981]
1 Weithiau Bydd Y Fflam 3:55
2 Cân Victor Jara 4:06
3 Teg Oedd Yr Awel 3:14
4 Mari Malŵ
Lyrics By – J. Glyn DaviesWritten-By – Hefin Elis
3:25
5 Bod Yn Rhydd 2:26
6 Baled Y "Welsh Not" 6:02
7 Peidiwch Gofyn Imi Ddangos Fy Ochr 3:09
8 Penillion I Gilmeri 3:00
9 Mae'n Disgwyl
Lyrics By – Ann FychanWritten-By – Dafydd Iwan
3:12
10 Hwyr Brynhawn 3:53
11 A Gwn Fod Popeth Yn Iawn
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:08
12 Ac Fe Ganon Ni 5:18
13 Magi Thatcher 3:53
14 Mae Rhywun Yn Y Carchar 3:55
15 Y Dref A Gerais I Cyd
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
6:39
16 Pam Fod Eira Yn Wyn
Written-By – Phil Coulter
2:04
17 Am Na Ches I Wâdd I'r Briodas 5:04
18 Cân Serch I Awyren Rhyfel 4:53
19 Y Pedwar Cae 3:31
20 Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd
Written-By – T. Makem*
3:09
CD 6: Dafydd Iwan Gydag Ar Log [1982, 1987, 1983]
1 Dail Y Teim 2:59
2 Paratoi At Ryfel 4:58
3 Y Blewyn Gwyn [Lili-Wen Fach]
Written-By – Haydn Morris
3:10
4 Y Pedwar Cae 4:13
5 Dechrau'r Dyfodol
Written-By – Eleri Cwyfan, Gareth Glyn
2:27
6 Ciosg Talysarn 3:36
7 Y Dref A Gerais I Cyd
Written-By – Phil Coulter
6:06
8 Lleucu Llwyd
Written-By – Dewi Morris
3:32
9 Cerddwn Ymlaen 3:54
10 Yn Groeso Iddo Ef 3:43
11 Y Wên Na Phyla Amser 3:52
12 Tra Bo Hedydd 3:23
13 Ffidil Yn Y To 2:36
14 Cân I Wiliam
Lyrics By – T. Gwynn Jones (2)
2:38
15 Cân Y Medd
Written-By – Dafydd Iwan, T. Gwynn Jones (2)
2:34
16 Y Chwe Chant A Naw
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:21
17 Yma O Hyd 4:31
CD 7: Gwinllan A Roddwyd [1986] / Dal I Gredu [1990]
1 Draw Dros Y Don
Written-By – M. Theodorakis*
3:32
2 Cân I D.J. 3:50
3 Mae'r Saesneg Yn Esensial 3:53
4 Yr Hen, Hen Hiraeth 4:12
5 Cân Lewis Valentine 3:20
6 Gweddi Dros Gymru [Finlandia]
Written-By – Sibelius*, Lewis Valentine
3:11
7 Hawl I Fyw 4:38
8 Os Na Fydd 'Na Gymru Yfory 3:03
9 Cwyngan Y Sais 6:47
10 Mi Glywaf Y Llais 2:42
11 Gwinllan A Roddwyd 4:38
12 Draw, Draw Ymhell
Written-By – Frank Hennessey
3:51
13 Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed 4:00
14 Cân Angharad 3:22
15 Oscar Romero 4:20
16 Esgair Llyn [Fields Of Athenry]
Written-By – Pete St. John
4:08
17 Cân Mandela 3:44
18 Dal I Gredu [My Way]
Written-By – C. Francois*, G. Trubaut, J. Revaux*
3:48
19 Cân I Helen 3:34
20 Cân Yr Aborijini 3:50
CD 8: Caneuon Gwerin [1993] / Yn Fyw O'r Gegin, Cricieth [1975] / Bod Yn Rhydd [1979]
1 Moliannwn 3:10
2 Ar Lan Y Môr 4:02
3 Y Ferch O Blwy' Penderyn 3:56
4 Titrwm Tatrwm 3:08
5 Fe Drawodd Yn Fy Meddwl 2:08
6 Mynwent Eglwys 2:51
7 Harbwr Corc / Fflat Huw Puw 3:03
8 Rownd Yr Horn 2:41
9 Y Deryn Pur 2:20
10 Ffarwel Fo I Dre' Porthmadog 3:52
11 Si Hei Lwli 3:07
12 Bugeilio'r Gwenith Gwyn 2:56
13 Paid  Deud 2:58
14 Trwy'r Drysni A'r Anialwch 2:55
15 Ffarwel I Blwy' Llangywer 2:29
16 Beth Yw'r Haf I Mi
Lyrics By – Amy Parry-Williams, T.H. Parry-Williams*
3:20
17 Mae Prydferthwch Ail I Eden 1:35
18 Dacw 'Nghariad I Lawr Yn Y Berllan 0:51
19 Cyn Delwyf I Gymru'n Ôl 3:52
20 Mari Fach 4:25
21 Santiana 2:27
CD 9: Cân Celt [1995]
1 I Ble'r Aeth Haul Dy Chwerthin? (Cân Celt) 2:51
2 Symudwch Y Bobol (Mae Pres Yn Y Fforest) 2:23
3 Daw Fe Ddaw Yr Awr 3:28
4 Cân Y Glöwr 3:16
5 Peintio'r Byd Yn Wyrdd 3:30
6 Pam Fod Eira'n Wyn? 3:52
7 Dyn Oedd Yr Iesu 3:56
8 Gad Fi'n Llonydd 3:03
9 Tywysog Tangnefedd 3:06
10 Shili-Ga-Bŵd
Lyrics By – Isfoel
2:50
11 Daeth Y Llwch Yn Ôl 2:58
12 Dal I Ganu "Yma O Hyd" 2:54
13 Y Garreg Wen 2:56
14 Cana Gân Fy Nghymru [The Rare Old Times]
Written-By – Pete St. John
4:41
15 Rhywbryd Fel Nawr 3:09
16 Torri'r Cylch O Drais 2:54
17 Awel Yr Wylfa [Buachaill An Eirne]
Arranged By – Hefin ElisWritten-By – Irish traditional*
3:41
18 Doctor Alan 3:20
19 Cân Y Fam 2:41
20 Yr Anthem Geltaidd
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
2:13
CD 10: Dafydd Iwan A'r Band Yn Fyw - Cyfrol 1 [2000] / Cyfrol 2 [2002]
1 Bod Yn Rhydd 3:17
2 Y Wên Na Phyla Amser 3:39
3 Ai Am Fod Haul Yn Machlud 4:26
4 Esgair Llyn [Fields Of Athenry]
Written-By – Pete St. John
4:01
5 Oscar Romero 4:39
6 Wrth Feddwl Am Fy Nghymru 5:21
7 Cân Yr Ysgol 3:29
8 Weithiau Bydd Y Fflam 3:49
9 Yr Hen, Hen Hiraeth 4:03
10 Magi Thatcher 3:32
11 Cân Yr Aborijini 4:08
12 Cân Angharad 2:43
13 Carlo 4:36
14 Cwyngan Y Sais 4:40
15 Mi Glywaf Y Llais 2:36
16 Dos F'Anwylyd 3:53
17 Ffarwel I Blwy' Llangywer 3:20
18 Rwy'n Gweld Y Dydd 2:46
19 Dal I Ganu "Yma O Hyd" 4:11
20 Gweddi Dros Gymru [Finlandia]
Written-By – Sibelius*, Lewis Valentine
2:47
CD 11: Man Gwyn [2007]
1 Ar Y Mimosa 3:28
2 Cân Michael D. Jones 2:45
3 Tyred F'Anwylyd 3:35
4 Porth Madryn
Written-By – Tudur Morgan
3:33
5 Y Rheilffordd Gyntaf 3:25
6 Tua Cwm Hyfryd 2:11
7 Cân Y Ddwy Chwarel 3:38
8 Ynys Ellis 4:33
9 Y Cymro A'r Aur 3:09
10 Hollywood 2:52
11 Baled Joe Hill 3:39
12 Merch Y Breuddwydion
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:37
13 Hwiangerdd Corsica 3:49
14 Yr Ynys 4:22
15 Daeth Y Dyn [I Gwynfor Evans] 5:38
CD 12: Dos I Ganu [2009] / RHAGLEN "TRAC" RADIO CYMRU [2011]
1 Dos I Ganu 3:20
2 Tyrd, Aros Am Funud
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
2:37
3 Mae Gen I F'Egwyddorion 2:57
4 Mae Cymru'n Mynnu Byw
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:14
5 Mwstasho Y Gaucho 2:59
6 Cana Dy Gân 4:08
7 Cân Y Milwr 3:38
8 Cysura Fi
Lyrics By – Dafydd IwanWritten-By – B.J. Graham, R. Lovland*
4:49
9 Ambell I Gân 2:14
10 Angor
Written-By – Tudur Huws Jones
4:28
11 Amser Maith Yn Ôl
Written-By – Tudur Huws Jones
4:23
12 Heddiw Yw'n Dyfodol
Written-By – Dafydd Iwan, Hefin Elis
3:25
13 Gofyn Am Y Cyfan 2:44

Companies, etc.

Credits

  • Acoustic Guitar, VocalsDafydd Iwan (tracks: All)
  • MusicianAr Log (tracks: [Disc 6])
  • VocalsEdward* (tracks: [Disc 1], [Disc 2] Tr. 13-15)
  • Written-ByDafydd Iwan

Notes

CD 8: Pob trac "Traddodiadol" a threfnwyd gan Tudur Morgan (1-16) a gan Dafydd Iwan (17-20). Trac 7 cyd-ysgrifennwyd gan J. Glyn Davies.
CD 8: Every track is credited as "Traditional" and arranged by Tudur Morgan (1-16) and by Dafydd Iwan (17-20). Track 7 co-written by J. Glyn Davies.

Y Casgliad Cyflawn o'i ganeuon ar 12 CD. - The Complete Collection - 219 Tracks.
Yn dod gyda llyfr 44 tudalen. - Comes complete with 44 page booklet

Barcode and Other Identifiers

  • Barcode: 5016886267524

Seller Terms

Automatic Cancellation Policy: Orders will be cancelled if payment is not received within 5 days.
Shipping

Shipping costs are displayed on your checkout page.
Just add the items you want to your shopping cart to see the shipping costs.

Please keep in mind that you can expect us to sell the latest available releases/pressings. Many releases have reissues every now and then, many times in different colors etc. We try to have an updated stock with the latest and correct information. It is possible though, that a later reissue is delivered because of the simple fact that we didn't know a newer reissue existed. Most of the times this is caused by labels using the same barcode and/or catalog number for all original and reissue versions, which makes it more difficult to process. Even stickers with color information will not prevent this situation, versions which are sold out are being fulfilled with new stock with the same catalog number and barcode, but without the guarantee the same color is in stock. If in doubt, please ask us first, sometimes we can guarantee a specific color variant.

Privacy
It is mutually agreed that the terms agreed herein shall remain strictly private and confidential by all parties involved except where required by applicable law, rule or regulation.

Combined Shipping
In order to save on shipping, a buyer should place an order with all items in it. If a buyer placed multiple orders, the buyer is responsible to request a merge of those orders, so that a combined order can safe you on shipping costs. This situation has to do with the automated system we use. Separated orders will be combined into one shipment automatically, if all items sold are available in a short time frame. We may send multiple packages for a single order for several reasons, like maximum package weight or temporarily unavailable items in larger orders.

Important information for multi-color/colored vinyl records.
There are two reasons why it is important to understand that we can't guarantee the color of the vinyl most of the times.

Shipping Requests
If an item is sealed we will not open it nor do we ship with the discs outside of the sleeve, this is because we list our items as "Mint", all requests to do this will be ignored.

1. Many labels use the same catalog number and barcode for different colored issues. We can't guarantee the color of the vinyl because the items are factory sealed and we can't check what's inside.
2. In other situations the color of the vinyl is known (like a sticker with color information), in spite of having the same catalog number and barcode for all the color variants. A good example is the Music On Vinyl label. We work with a centralised warehouse and sold items are picked in the order they are sold. Sometimes this means that the last item with the ordered and desired color is picked just before your order. The procedure is that the next item will be picked and that's often a different color. This process can't be manipulated by us, so that's why we mention it before you place an order with us.

Communication
Messages will be answered Monday - Friday, from 9 - 17 CET (Central European Time). Messages about your order will be answered via the Discogs order page only. It may take up to two business days for us to respond.

Information
We sell records in various stores. We try to keep everything updated on a daily basis, but sometimes we can't keep up with orders and an item might not be longer in stock, in spite of being still listed. Please keep this in mind, we doing our best but it could happen items needs to be delivered by our distributors, which can take between a few days and a few weeks. In case of orders with multiple items, we do our best to deliver them all. If one or more items take too long to receive from our distributors, orders will be shipped without the unavailable items and a refund for the missing items will be done accordingly. This is an automated process.

Process
We collect orders in order to be able to get higher discounts on the shipping prices. Those lower shipping prices are already being used, we always do our best to give you the lowest price possible. Normally we ship all the packages all at once, at least once a week. But often enough smaller batches are being shipped during business days too, it all has to do with the minimum amount of packages to send, to get shipping cost discounts. Please note that it can take up to 7 business days to ship an order.

It's not possible to cancel after an order has been paid. This is because of the automated process from order and payment to delivery. That also counts for the situation where bought items are out of stock and ordered in back order with buyers agreement. In this specific situation, those items in back order can be cancelled though.

The buyer is responsibly for checking if the right order was made, especially if the right format has been chosen. There seems to be confusion about formats being ordered sometimes, so please check it yourself. It's better to not pay immediately and to ask us first if you are unsure about the format of ordered items. Wrongly ordered items which have been delivered, can be returned according to our Return Policy.

Shipping
We are not liable for refunds if items aren’t sent tracked.

Delivery address
You must provide us with complete and accurate delivery address information. We use the address you filled in on Discogs so make sure it is correct. When paying through Paypal, we use the address from your Paypal payment, as Paypal expects us to do. You can add multiple addresses to your Paypal account, so you should add the correct address first, before payment is made. It's especially important to use the correct and same address as on your Discogs profile, otherwise packages will be delayed. We cannot be liable for the delivery of your order to the wrong address as a result of you supplying us with incomplete, different or inaccurate information.

PO Box / Postbox / Postbus / Packingstation
Because of our contracts with delivery companies, packages can't be delivered to a PO Box.

Errors in Zip Codes
A growing number of users mistakenly adds letters to their zip code because they think it helps the delivery.
This is not the case, it even delays shipment from our side, and possibly an error in delivery.
If your zip code is non-official, we are not responsible for delays in shipments and errors in delivery.

This is a good oversight of the official format of your countries' zip code:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes

Return Policy
Any defect, damaged or wrongly sent items need to be communicated and returned to us within 14 days after receipt. Orders paid by Paypal must be returned by using Paypal's Return Service only. Just follow the steps described in 'Return Shipping Refund Steps' after this paragraph. This Paypal Service is available at no additional cost to PayPal account holders who have registered for it. Make sure you mark the package as 'Returned Goods' (No Commercial Value). Return shipping costs of returns with other reasons than mentioned, like ordering mistakes you make, are not refunded. Refund of return shipping costs are based on normal shipping and of an amount which we deem reasonable. Return shipping costs higher than the original shipping costs will not be accepted, the original shipping costs will be refunded instead. Refund is given as money-back. To receive full refund of the purchase price, items must be returned in same condition as we sent it out. Sealed items must still be sealed, there can be no refund after breaking that seal. By breaking the seal upon receipt, you accept the item received and voluntary loose the right to return the item. If the returned items are damaged or in a condition that is different from the condition in which we sent it, a partial refund will be issued.

Return Policy business orders
When you placed a business order, different conditions apply for the return of your entire or partial order.
The so called Distance Selling Act (in Dutch 'Wet koop op Afstand') does not apply to business orders and returns will not be accepted.

Returned Packages - Not Claimed/Refused
Packages returned to us as "not claimed/refused", can be resend at buyer's expense. If no interest in reshipping, the buyer will be refunded the price of the item(s) included in the order, minus the original shipping cost.

Return Shipping Refund Steps
1. Login to your PayPal account.
2. Go to https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/refunded-returns to signup and activate Return Shipping.
3. Return your item, make sure you mark the package as 'Returned Goods' (No Commercial Value). Follow our return instructions for your purchase. Remember to keep a copy of your return shipping receipt.
4. Submit a Refund Request. Log in to your PayPal account, select the purchase you returned and click on 'Request return shipping refund'. Submit the return shipping request form, along with proof of your return within 30 days.
5. Receive your refund. If your Refund Request is accepted, you will receive a refund directly to your PayPal account.

See full terms and conditions:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/refunded-returns/general-conditions
https://www.paypal.com/en/smarthelp/article/can-i-get-free-shipping-on-a-paypal-return-faq3544

We are not liable for refunds if items aren’t sent tracked.

Damaged parcels
If a parcel arrives in damaged packaging, don't accept it. The package will be send back to us without extra costs on your side.

Damaged parcels are applicable for full or partly refund if the following requirements are met:
- Clear pictures of the damaged original packaging and damaged item(s). We can't accept pictures of packaging other than the original packaging.
- The package must have a valid barcode which belongs to shipments with track & trace code and/or registered shipping.
- The damaged item(s) need to be returned to us.
Please note that this route will take some time to process. There will be no refund of return shipping costs.

Disputes
We will resolve any issue or dispute directly with the buyer. In the event that a dispute is escalated through Paypal or any other payment provider, we will not not refund the return shipping costs. This is to stimulate a fair solution between buyer and seller. Therefor it is very important to solve any issue or dispute directly with us through Discogs.

Feedback
If you wish to receive positive feedback, please contact us after you have already left a positive feedback, we don't automatically leave positive feedbacks. Please do not leave negative feedback without contacting us and let us solve a problem first.

Newsletter subscription
When you place an order, you will be subscribed to our newsletter automatically. You can unsubscribe at any time.

Customs
Import duties, taxes and other customs-related charges are not included in the item price or shipping price. These charges are the buyer's responsibility. Please check with your country's customs office to determine what these additional costs will be prior to purchase. We will not honor any requests to classify purchased items as anything other than "merchandise" or lower the value of listed items on the customs document, as doing any of this is against Dutch law.

We can't fulfil requests to send vinyl records with the record outside the cover.
Please contact us if you're dissatisfied with your order and we'll do our best to help resolve the issue. Your business is important to us.

€37.93 + €26.50 shipping
(about $70.80 total)