Recent Activity
added Ministry - Amerikkkant to their wantlist. 8 days ago
added Ministry - Amerikkkant to their wantlist. 8 days ago
added Coil - Swanyard to their collection. 8 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Sunn O))) - Life Metal to their wantlist. 14 days ago
added Biosphere - The Senja Recordings to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Satyricon to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Promo 1992 to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Unreleased Studio Tracks to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Morbid Rehearsals to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Demonomancy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Dawn Of Satan's Millenium to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Beherit - Seventh Blasphemy to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Satyricon - Dark Medieval Times to their wantlist. 19 days ago
added Legion (9) - Exfoliation to their wantlist. 21 days ago
added John Watermann / Kiyoshi Mizutani - Halves / Manifesto to their wantlist. 21 days ago
added Kiyoshi Mizutani - Cemetery 1-3 to their wantlist. 21 days ago
added Kiyoshi Mizutani - Actual Infinity / 2 Variations to their wantlist. 21 days ago
added Kiyoshi Mizutani - For K.M. / For G.R.S. to their wantlist. 21 days ago
added Small Cruel Party / Kiyoshi Mizutani - Small Cruel Party / Kiyoshi Mizutani to their wantlist. 21 days ago
added K.Mizutani* - Inferior's Betrayal to their wantlist. 21 days ago
added Kiyoshi Mizutani - The Same Thing Makes Always Her Laugh to their wantlist. 21 days ago
added SCUM (13) - Steel Cum to their wantlist. 21 days ago
added SCUM (13), Merzbow - Steel Cum to their wantlist. 21 days ago
added SCUM (13), Merzbow - Steel Cum to their wantlist. 21 days ago
added Steel CUM* - Steel CUM to their wantlist. 21 days ago