"Ni to plebs jest, ni to szlachta
Rodem ze wsi, żyje w miastach"