℗ © ® ™ ℠/� # ∇ ≠ ◬ ∗ ◠ ◡ · • « » ☆ † „“ ¡ ¼ ¾ ½ ⅓ µ ³ ² ¢ ° º × ♥ ♦ ← ↑ → ↓ ¦ | ± ‒ ~ № ٭ ✳ ✶ ▷ △ ◁ ∇ ◊ ∆ Λ • ☂ ⁂ ☃ ☼ ♪ ♫ ★ ✓ ✔ ☑ ☐
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅼ
Åå Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Àà Áá Çç Čč Ćć Ðð Ď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ëë Ęę Èè Éé Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ Òò Óó öÖ Ŗŗ Řř Şş Šš Śś ß Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž
Recent Activity
posted a comment on The Orb - Cydonia. about 1 month ago
Terminus is one of my favorite ambient tracks, but now I found that is very similar to Floating Sync by Electro Harmonix, maybe The Orb are inspired by them.
posted a comment on Electro Harmonix - Electro Harmonix. about 1 month ago
It seems that The Orb have been inspired by Floating Sync. to make their Terminus.
posted a comment on Space Time Continuum* With Terence McKenna - Alien Dreamtime. about 1 month ago
It seems that FSOL have been inspired by Space Time Continuum to make Cascade.
posted a comment on The Future Sound Of London - Cascade. about 1 month ago
This is one of my favorite tracks, but only now (after 23 years) I found that the main sample is taken from Space Time Continuum - Transient Generator. Never too late.
submitted Various - Future. 2 months ago
submitted Andy Summers / Robert Fripp - Bewitched. 2 months ago
submitted Various - Blues Golden Hits. 2 months ago
submitted Foreigner - The Best Ballads. 2 months ago
submitted Enigma³* - Le Roi Mort, Vive Le Roi. 2 months ago
submitted Santana - Absolute Collection. 2 months ago
submitted Andy Summers / Robert Fripp - Bewitched. 2 months ago
submitted Roxette - Tourism. 2 months ago
submitted Iron Maiden - Fear Of The Dark. 2 months ago
submitted Vanessa-Mae - *Subject To Change. 2 months ago
submitted Vanessa-Mae - The Violin Player. 2 months ago
submitted Vanessa-Mae - Storm. 2 months ago
submitted Blondie - The Platinum Collection. 2 months ago
submitted Various - The Hard Rock Platinum. 2 months ago
submitted Vanessa-Mae - The Original Four Seasons And The Devil's Trill Sonata. 2 months ago
submitted Willie Nelson - The Very Best. 2 months ago
submitted Mike Onesko Blues Band* - Smokehouse Sessions. 2 months ago
submitted Magic Slim & The Teardrops - Anything Can Happen. 2 months ago
submitted La Bouche - Sweet Dreams. 2 months ago
submitted Anastacia - Freak Of Nature. 2 months ago
submitted Chicago (2) - The Very Best Of Chicago. 2 months ago
submitted Electric Light Orchestra - Time. 2 months ago
submitted Tom Petty & The Heartbreakers* - Greatest Hits. 2 months ago
submitted Ramones - Acid Eaters. 2 months ago
submitted Buddy Miles Express - Hell And Back. 2 months ago
submitted Chicago (2) - The Heart Of Chicago. 2 months ago
submitted Britney Spears - ...Baby One More Time. 2 months ago
submitted East 17 - Up All Night. 2 months ago
submitted East 17 - Steam. 2 months ago
submitted Vargas Blues Band - Madrid - Memphis. 2 months ago
submitted Roy Orbison - Golden Hits. 2 months ago
submitted David Sanborn - Pearls. 2 months ago
submitted Cappella - War In Heaven. 2 months ago
submitted Harem ®Ⅳ* - Rhythm Forever. 2 months ago
submitted Enya - Paint The Sky With Stars - The Best Of Enya. 2 months ago
submitted Chris Rea - The Very Best. 2 months ago
submitted Mike & The Mechanics - Hits. 2 months ago
submitted Ana Ispas - Cine-a Zis Dorului Dor. 2 months ago
submitted Модърн Токинг* - Да Поговорим За Любовта. 2 months ago
submitted Various - Турски Народни Песни, Игри И Инструментални Мелодии. 2 months ago
submitted Various - Златният Орфей '73. 2 months ago
submitted Асен Гаргов - Забравен Миг / Есенно Момиче. 3 months ago
submitted Various - Sampling® Mix Move, Compilation Volume 1. 3 months ago
submitted Вокална Група "Партита"* - Мечтатели / Влюбени От Началото На Света. 3 months ago
submitted Robert Miles - Dreamland (The Winter Edition). 3 months ago
submitted Various - Rock Christmas Best Of. 3 months ago