Vietnamese digital music archivist, translator, writer and editor. JoJo's Bizarre Adventure stan. Listed on Biggest Contributors of 2018.

Note: Don’t send me messages like “Do you own this LP?” or “Do you have this CD?” just because I fixed the submissions does not mean I own it. Please don’t ask me for rips, which is a violation of Discogs' term of services. Also Need Help messages & Thank You messages are welcome.

Lưu ý: Đừng gửi cho tôi những tin nhắn như là "Bạn có sở hữu LP này không?" hay "Bạn có CD này không?" chỉ vì tôi đã sửa các submissions không có nghĩa là tôi sở hữu nó. Vui lòng đừng yêu cầu tôi rips, điều này vi phạm điều khoản dịch vụ của Discogs. Các tin nhắn giúp đỡ và tin nhắn cảm ơn cũng được hoan nghênh.
====================================
"My job is to inform, not to convince." — St. Bernadette Soubirous

"Once thoroughly broken down, who is he that can repair the damage?" – Frederick Douglass
====================================

As for my third profile pic? It’s from Picrew. You can try it for free. https://picrew.me/image_maker/380116
====================================
15,000th image
Recent Activity
Little Esther
posted a comment on Little Esther. 25 days ago
To be fair, it's due to ANVs vs aliases guideline, so I think Little Esther and Esther Phillips should stay separate. Little Esther is a stage name used by Esther Phillips when she was a teenager before changing her name as she make a comeback.
Nguyễn Hồng Nhung (2) - Tình Yêu Tôi Hát
submitted Nguyễn Hồng Nhung (2) - Tình Yêu Tôi Hát. 3 months ago
Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành, Ngọc Hương (2) - Liên Khúc Tình Chọn Lọc
submitted Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành, Ngọc Hương (2) - Liên Khúc Tình Chọn Lọc. 3 months ago
Ngọc Lan, Kiều Nga & Ngọc Hương (2) - Liên Khúc Tình Yêu 2
submitted Ngọc Lan, Kiều Nga & Ngọc Hương (2) - Liên Khúc Tình Yêu 2. 3 months ago
Various - Hymns Of The Christian Church
submitted Various - Hymns Of The Christian Church. 4 months ago
Chase Pagan - Daytrotter Session
submitted Chase Pagan - Daytrotter Session. 4 months ago
Don Hồ & Ngọc Lan - Con Đường Tình Ta Đi
submitted Don Hồ & Ngọc Lan - Con Đường Tình Ta Đi. 4 months ago
Đàm Vĩnh Hưng - Lời Con Dâng Chúa
submitted Đàm Vĩnh Hưng - Lời Con Dâng Chúa. 4 months ago
Various - Bóng Nhỏ Giáo Đường
submitted Various - Bóng Nhỏ Giáo Đường. 4 months ago
LM. Giuse Trần Đình Long* - 20 Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Vol. 7
submitted LM. Giuse Trần Đình Long* - 20 Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Vol. 7. 4 months ago
Various - Nếu Đời Không Có Anh
submitted Various - Nếu Đời Không Có Anh. 4 months ago
Various - LibriVox Hymn Collection Volume 1
submitted Various - LibriVox Hymn Collection Volume 1. 6 months ago
Luke Redfield - Daytrotter Session
submitted Luke Redfield - Daytrotter Session. 10 months ago
Luke Redfield - Daytrotter Session
submitted Luke Redfield - Daytrotter Session. 12 months ago
Luke Redfield - Daytrotter Session
submitted Luke Redfield - Daytrotter Session. 12 months ago
Coheed And Cambria - Daytrotter Session
submitted Coheed And Cambria - Daytrotter Session. about 1 year ago
Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân - Liên Khúc Chiều Mưa 3
submitted Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân - Liên Khúc Chiều Mưa 3. about 1 year ago
One Eskimo - Daytrotter Session
submitted One Eskimo - Daytrotter Session. about 1 year ago
Coyote Bones - Daytrotter Session
submitted Coyote Bones - Daytrotter Session. about 1 year ago
Colony House - Daytrotter Session
submitted Colony House - Daytrotter Session. about 1 year ago
Luke Redfield - Daytrotter Session
submitted Luke Redfield - Daytrotter Session. about 1 year ago
Mike And The Moonpies - Daytrotter Session
submitted Mike And The Moonpies - Daytrotter Session. about 1 year ago
submitted Paul McCartney - Beautiful Night. about 1 year ago
Mutemath - Daytrotter Session
submitted Mutemath - Daytrotter Session. about 1 year ago
Pepi Ginsberg - Daytrotter Session
submitted Pepi Ginsberg - Daytrotter Session. about 1 year ago
Pepi Ginsberg - Daytrotter Session
submitted Pepi Ginsberg - Daytrotter Session. about 1 year ago
Lena Fayre - Daytrotter Session
submitted Lena Fayre - Daytrotter Session. about 1 year ago
Đan Nguyên - Nàng Áo Tím
submitted Đan Nguyên - Nàng Áo Tím. over 2 years ago
submitted Đan Nguyên - Có Thế Thôi. over 2 years ago
Phương Dung - Tiếng Hát Phương Dung: Con Nhạn Trắng Gò Công
submitted Phương Dung - Tiếng Hát Phương Dung: Con Nhạn Trắng Gò Công. over 2 years ago
Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Băng Tâm - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim
submitted Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Băng Tâm - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim. over 2 years ago
Various - Nhạc Vàng Tuyển Chọn Vol. 3
submitted Various - Nhạc Vàng Tuyển Chọn Vol. 3. over 2 years ago
Sơn Tuyền, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Liên Khúc Cho Người Tình
submitted Sơn Tuyền, Tuấn Vũ, Thiên Trang - Liên Khúc Cho Người Tình. over 2 years ago
Noah And The Whale - Daytrotter Session
submitted Noah And The Whale - Daytrotter Session. over 2 years ago
Noah And The Whale - Daytrotter Session
submitted Noah And The Whale - Daytrotter Session. over 2 years ago
Gabrielle Aplin - Daytrotter Session
submitted Gabrielle Aplin - Daytrotter Session. over 2 years ago
Noah And The Whale - Daytrotter Session
submitted Noah And The Whale - Daytrotter Session. over 2 years ago
Michaela Anne - Daytrotter Session
submitted Michaela Anne - Daytrotter Session. over 2 years ago
Mariee Sioux - Daytrotter Session
submitted Mariee Sioux - Daytrotter Session. over 2 years ago
The Pizza Underground - Daytrotter Session
submitted The Pizza Underground - Daytrotter Session. over 2 years ago
Caroline Rose - Daytrotter Session
submitted Caroline Rose - Daytrotter Session. over 2 years ago
Delta Spirit - Daytrotter Session
submitted Delta Spirit - Daytrotter Session. over 2 years ago
Drew Holcomb And The Neighbors - Daytrotter Session
submitted Drew Holcomb And The Neighbors - Daytrotter Session. over 2 years ago
Alice And The Glass Lake - Daytrotter Session
submitted Alice And The Glass Lake - Daytrotter Session. over 2 years ago
Wolf Alice - Daytrotter Session
submitted Wolf Alice - Daytrotter Session. over 2 years ago
Doug Paisley - Daytrotter Session
submitted Doug Paisley - Daytrotter Session. over 2 years ago
Doc Watson - Daytrotter Session
submitted Doc Watson - Daytrotter Session. over 2 years ago
posted a comment that has since been deleted. over 2 years ago
Dickey Lee - Daytrotter Session
submitted Dickey Lee - Daytrotter Session. over 2 years ago
Ingrid Michaelson - Daytrotter Session
submitted Ingrid Michaelson - Daytrotter Session. over 2 years ago