Profile

Recent Activity

Action Description
Kathia (4) - Town
submitted Kathia (4) - Town. about 22 hours ago
Trilogy (20) - The Golddust Tapes
submitted Trilogy (20) - The Golddust Tapes. 8 months ago
Eliza A. Tkacz - Flash Frames
submitted Eliza A. Tkacz - Flash Frames. over 3 years ago
Brodka - Brut
submitted Brodka - Brut. over 3 years ago
Krzysztof Komeda - Mam Tu Swój Dom
submitted Krzysztof Komeda - Mam Tu Swój Dom. over 3 years ago
Ragnar Ólafsson - m. i. s. s.
submitted Ragnar Ólafsson - m. i. s. s.. over 3 years ago
Jan Ptaszyn Wróblewski - Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969-1978
submitted Jan Ptaszyn Wróblewski - Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969-1978. over 3 years ago