℗ © ™ ℠ ® · £ $ ¿ ¡ ¼ ¾ ½ ⅓ µs ³ ² ¢ § ° º × † ♥ ♦ ← ↑ → ↓ ¦ | ± ‒ – ~ № ≠ ٭ ✳ ✶ « » ▷ △ ◁ ∇ ◊ ∆ Λ • ☂ ⁂ ☃ ☼ ☆♪ ♫ ★ ✓ ✔ ☑ ☐ Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Àà Áá Çç Čč Ćć Ðð Ď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ëë Ęę Èè Éé Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ Òò Óó Ŗŗ Řř Şş Šš Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ
Recent Activity
submitted Bikini Zona - Bikini Zona. 26 days ago
submitted Bikini Zona - Bikini Zona. 26 days ago
submitted Kulta Grupa Saules Krasts* - Pagaidām Nevaru Viņu Atļauties. 2 months ago
submitted Daddy Lion - Perpetual Calendar EP. 2 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Naktis. 2 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Naktis. 2 months ago
submitted Viltus Sporti - Blondas Smadzenes. 3 months ago
submitted Wave Cherry - Vol. 1. 3 months ago
submitted Saules Krasts - Īkšķīši. 3 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Depresīvā Pilsēta. 4 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Depresīvā Pilsēta. 4 months ago
submitted Viltus Sporti Un Tvans - Viltus Sporti un Tvans. 5 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Vienmēr Klusi. 11 months ago
added DJ Shadow - Endtroducing..... to their collection. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Vienmēr Klusi. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Alise. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Alise. 11 months ago
submitted Uģa Vītiņa* Versijā Dzeltenie Pastnieki - Mēness Dejas. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Man Ļoti Patīk Jaunais Vilnis. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Man Ļoti Patīk Jaunais Vilnis. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Bolderājas Dzelzsceļš. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Bolderājas Dzelzceļš. 11 months ago
submitted Viltus Sporti - Periods. 11 months ago
submitted Dzeltenie Pastnieki - Kaķis. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Mūzika Bankām. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Koncerts Sintezatoram Ar Pedāli. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Reportāža. about 1 year ago
added Charlotte Hatherley - The Deep Blue to their collection. about 1 year ago
added Saint Etienne - Hobart Paving / Who Do You Think You Are to their collection. about 1 year ago
added Lush - Blind Spot to their collection. about 1 year ago
submitted TV Maskava - Bass Un Bungas. about 1 year ago
submitted Viltus Sporti - Zombiju Apokalipse Tagad. about 1 year ago
submitted Sarkanais Oktobris - Sarkanais Oktobris. about 1 year ago
added Saint Etienne - Good Humor to their collection. about 1 year ago
submitted Sky Larkin - Beeline. about 1 year ago
submitted Sky Larkin - Fossil, I. about 1 year ago
submitted Sky Larkin - Year Dot EP. about 1 year ago
submitted Sky Larkin - Loom. about 1 year ago
added Anthony Rother - Simulationszeitalter to their collection. about 1 year ago
submitted Mazie Smirdīgie Kociņi - Sintezatoru Pludmale. about 1 year ago
added Daft Punk - Homework to their collection. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Mājas Dzīve. about 1 year ago
submitted Edīte* Un Ingus Baušķenieks - Klusais Okeāns. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Burvju Pusdienas. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Digitālā Ziema. about 1 year ago
added Kylie Minogue - Kylie Minogue to their collection. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Viduslaiki. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Sentiment Et Mélancholie. about 1 year ago
submitted Ingus Baušķenieks - Čūska. about 1 year ago
added Sky Larkin - Motto to their collection. about 1 year ago