Profile

Update, March 2020: Messages and comments cannot be answered for the time being. Thanx and stay safe.

Update, July 2019: Top Submitter of Opera Music

Registered: 2007 / First submission: June 2015 / Mostly dedicated on Greek and Classical music.

—— Bizarre Signs & Diacritics ——
Æ æ Å å Ǻ ǻ Ḁ ḁ ẚ Ă ă Ặ ặ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ȃ ȃ Â â Ậ ậ Ấ ấ Ầ ầ Ẫ ẫ Ẩ ẩ Ả ả Ǎ ǎ Ⱥ ⱥ Ȧ ȧ Ǡ ǡ Ạ ạ Ä ä Ǟ ǟ À à Ȁ ȁ Á á Ā ā Ā̀ ā̀ Ã ã Ą ą Ą́ ą́ Ą̃ ą̃ A̲ a̲ ᶏ
Ć ć Ĉ ĉ Č č Ċ ċ Ḉ ḉ Ƈ ƈ C̈ c̈ Ȼ ȼ Ç ç
Đ đ Ɗ ɗ Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḑ ḑ Ḓ ḓ Ď ď Ḏ ḏ ᵭ ᶁ ᶑ
Ĕ ĕ Ḝ ḝ Ȇ ȇ Ê ê Ê̄ ê̄ Ê̌ ê̌ Ề ề Ế ế Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ẻ ẻ Ḙ ḙ Ě ě Ɇ ɇ Ė ė Ė́ ė́ Ė̃ ė̃ Ẹ ẹ Ë ë È è È̩ è̩ Ȅ ȅ É é É̩ é̩ Ē ē Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ẽ ẽ Ḛ ḛ Ę ę Ę́ ę́ Ę̃ ę̃ Ȩ ȩ E̩ e̩ ᶒ
Ǵ ǵ Ǥ ǥ Ĝ ĝ Ǧ ǧ Ğ ğ Ģ ģ Ɠ ɠ Ġ ġ Ḡ ḡ Ꞡ ꞡ ᶃ
Ị ị Ĭ ĭ Î î Ǐ ǐ Ɨ ɨ Ï ï ΐ Ḯ ḯ Í í Ì ì Ȉ ȉ Į į Į́ Į̃ Ī ī Ī̀ ī̀ ᶖ Ỉ ỉ Ȋ ȋ Ĩ ĩ Ḭ ḭ İ Ι ι
Ƙ ƙ Ꝁ ꝁ Ḱ ḱ Ǩ ǩ Ḳ ḳ Ķ ķ ᶄ Ⱪ ⱪ Ḵ ḵ
Ĺ ĺ Ł ł Ľ ľ Ḹ ḹ L̃ l̃ Ļ ļ Ŀ ŀ Ḷ ḷ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ƚ ƚ Ⱡ ⱡ
Ń ń Ñ ñ Ň ň Ǹ ǹ Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ņ ņ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ꞥ ꞥ ᵰ ᶇ
Œ œ Ø ø Ǿ ǿ ᶱ[4] Ö ö Ȫ ȫ Ó ó Ò ò Ô ô Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ǒ ǒ Ő ő Ŏ ŏ Ȏ ȏ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ọ ọ Ɵ ɵ Ơ ơ Ớ ớ Ờ ờ Ỡ ỡ Ợ ợ Ở ở Ỏ ỏ Ō ō Ṓ ṓ Ṑ ṑ Õ õ Ȭ ȭ Ṍ
Ŗŗ Řř Śś Șș Şş Šš Țț
Ŭ ŭ Ʉ ʉ ᵾ Ụ ụ Ü ü Ǜ ǜ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǖ ǖ Ṳ ṳ Ú ú Ù ù Û û Ṷ ṷ Ǔ ǔ Ȗ ȗ Ű ű Ŭ ŭ Ư ư Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ự ự Ữ Ữ Ủ ủ Ū ū Ū̀ ū̀ Ū́ ū́ Ṻ ṻ Ū̃ ū̃ Ũ ũ Ṹ ṹ Ṵ ṵ ᶙ Ų ų Ų́ ų́ Ų̃ ų̃ Ȕ ȕ Ů ů
Ý ý Ỳ ỳ Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ẏ ẏ Ỵ ỵ ẙ Ỷ ỷ Ȳ ȳ Ɏ ɏ Ƴ ƴ
Żż Žž Þþ ß

« » »« „ “ • · ℗ © ® Θ „“ † ‡ ˆ ‰ ‹› – — ¯× ¡ ¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ " ¬ ± › ¶ ◦ • · ´¸ ´ " ½ ¼ Þ № ™ ¿■ Λ ∧∨ ⊲⊳ ↕ ↔ ↑ ↓ ☆ ♪ ♫ ♬ ✳ ✶ ○ º ^ ¢ ¬ √ Ø ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ∗ ® ™ · • № ◦ Ⓜ Ⓟ Ⓤ ⓤ ½ 〈〉⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¢ ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ± ≠ ℅ ∞ § ° º × ★ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ◦ • ♪ ♫ ¿ ¡ ¢ ° º × ¦ | ± – № ≠♪ ♫ ✝ • ˙/

Points of interest for Greek-language releases by kwulf:
https://www.discogs.com/forum/thread/410595

Recent Activity

Action Description
Lisa Stansfield - Real Love
added Lisa Stansfield - Real Love to their collection. 1 day ago
Rod Stewart - A Spanner In The Works
added Rod Stewart - A Spanner In The Works to their collection. 1 day ago
Alison Moyet - Alf
added Alison Moyet - Alf to their collection. 1 day ago
Robert Palmer - Don't Explain
added Robert Palmer - Don't Explain to their collection. 1 day ago
Dodo And The Dodo's - Dodo And The Dodo's
added Dodo And The Dodo's - Dodo And The Dodo's to their collection. 1 day ago
Snap! - World Power
added Snap! - World Power to their collection. 1 day ago
Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Πάει Η Αγάπη Μου
added Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Πάει Η Αγάπη Μου to their collection. 1 day ago
Σαββόπουλος* - Τραπεζάκια Έξω
added Σαββόπουλος* - Τραπεζάκια Έξω to their collection. 1 day ago
Various - Χρυσά Τραγούδια
added Various - Χρυσά Τραγούδια to their collection. 1 day ago
Πέγκυ Ζήνα - Ένα
added Πέγκυ Ζήνα - Ένα to their collection. 1 day ago
Ζιγκ-Ζαγκ - Τι Όμορφα Εκεί Έξω
added Ζιγκ-Ζαγκ - Τι Όμορφα Εκεί Έξω to their collection. 1 day ago
Έλλη Κοκκίνου - Στο Κόκκινο
added Έλλη Κοκκίνου - Στο Κόκκινο to their collection. 1 day ago
Various - Νύχτες Μαγείας
added Various - Νύχτες Μαγείας to their collection. 1 day ago
Mariah Carey - Emotions
added Mariah Carey - Emotions to their collection. 1 day ago
Τόλης Βοσκόπουλος - Συμμετέχει Η Άντζελα Γκερέκου - Ήρθες Σαν Όνειρο
added Τόλης Βοσκόπουλος - Συμμετέχει Η Άντζελα Γκερέκου - Ήρθες Σαν Όνειρο to their collection. 1 day ago
Various - Dance N' Love
added Various - Dance N' Love to their collection. 1 day ago
Various - Σ' Αγαπώ
added Various - Σ' Αγαπώ to their collection. 1 day ago
Αντώνης Ρέμος* - Αντώνης Ρέμος
added Αντώνης Ρέμος* - Αντώνης Ρέμος to their collection. 1 day ago
Στέλιος Μπικάκης - Νυχτέρια
added Στέλιος Μπικάκης - Νυχτέρια to their collection. 1 day ago
Various - Slow Time
added Various - Slow Time to their collection. 1 day ago
Σάκης Ρουβάς - Best Love Songs
added Σάκης Ρουβάς - Best Love Songs to their collection. 1 day ago
Various - Εγώ - Valentine's Day Love Songs
added Various - Εγώ - Valentine's Day Love Songs to their collection. 1 day ago
Various - Nitro Summer Hits
added Various - Nitro Summer Hits to their collection. 1 day ago
Andrew Lloyd Webber And Tim Rice - Evita (Music From The Motion Picture)
added Andrew Lloyd Webber And Tim Rice - Evita (Music From The Motion Picture) to their collection. 1 day ago
Στέλιος Διονυσίου - Μάριος Τόκας - Με Όνομα Βαρύ Σαν Ιστορία
added Στέλιος Διονυσίου - Μάριος Τόκας - Με Όνομα Βαρύ Σαν Ιστορία to their collection. 1 day ago
Various - For Ever New Wave
added Various - For Ever New Wave to their collection. 1 day ago
Various - 01 Presents Dance Floor Anthems
added Various - 01 Presents Dance Floor Anthems to their collection. 1 day ago
Johannes Brahms / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Κοντσέρτο Για Βιολί Και Ορχήστρα
added Johannes Brahms / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Κοντσέρτο Για Βιολί Και Ορχήστρα "Regenlied - Sonate" to their collection. 4 days ago
Georg Friedrich Händel - Karl Richter - 3 Concerti Grossi - Μουσική Για Τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα
added Georg Friedrich Händel - Karl Richter - 3 Concerti Grossi - Μουσική Για Τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα to their collection. 4 days ago
Johann Strauss Jr. - Βαλς Και Πόλκες
added Johann Strauss Jr. - Βαλς Και Πόλκες to their collection. 4 days ago
Ulsamer Collegium, Josef Ulsamer, Pro Cantione Antiqua, Bruno Turner, Konrad Ragossnig - Αναγεννησιακή Μουσική
added Ulsamer Collegium, Josef Ulsamer, Pro Cantione Antiqua, Bruno Turner, Konrad Ragossnig - Αναγεννησιακή Μουσική to their collection. 4 days ago
Maurice Ravel / The London Symphony Orchestra / Claudio Abbado - Le Tombeau De Couperin, Sheherazade, Tzigane, Bolero
added Maurice Ravel / The London Symphony Orchestra / Claudio Abbado - Le Tombeau De Couperin, Sheherazade, Tzigane, Bolero to their collection. 4 days ago
Various - Ρωσική Μουσική
added Various - Ρωσική Μουσική to their collection. 4 days ago
George Gershwin / Leonard Bernstein - Μουσική Από Τις ΗΠΑ
added George Gershwin / Leonard Bernstein - Μουσική Από Τις ΗΠΑ to their collection. 4 days ago
J. S. Bach* / Musica Antiqua Köln / Goebel* - Βραδεμβούργια Κονσέρτα Νο 2 & 5 - Σουίτα Για Ορχήστρα Νο 2
added J. S. Bach* / Musica Antiqua Köln / Goebel* - Βραδεμβούργια Κονσέρτα Νο 2 & 5 - Σουίτα Για Ορχήστρα Νο 2 to their collection. 4 days ago
Franz Liszt / Martha Argerich / Lazar Berman / Claudio Abbado - Κοντσέρτο Για Πιάνο Νο 1 - Σονάτα - Χρόνια Προσκυνήματος
added Franz Liszt / Martha Argerich / Lazar Berman / Claudio Abbado - Κοντσέρτο Για Πιάνο Νο 1 - Σονάτα - Χρόνια Προσκυνήματος to their collection. 4 days ago
Hector Berlioz - Jessye Norman, Daniel Barenboim, Orchestre De Paris - Φανταστική Συμφωνία, Κλεοπάτρα
added Hector Berlioz - Jessye Norman, Daniel Barenboim, Orchestre De Paris - Φανταστική Συμφωνία, Κλεοπάτρα to their collection. 4 days ago
Antonín Dvořák / Rafael Kubelik - Συμφωνία Αρ. 9
added Antonín Dvořák / Rafael Kubelik - Συμφωνία Αρ. 9 "Του Νέου Κόσμου". 5 Σλαβονικοί Χοροί to their collection. 4 days ago
Joseph Haydn, Herbert von Karajan - Η Δημιουργία, Άριες Και Χορωδιακά
added Joseph Haydn, Herbert von Karajan - Η Δημιουργία, Άριες Και Χορωδιακά to their collection. 4 days ago
Beethoven* / Berliner Philharmoniker / Karajan* - Συμφωνίες Αρ. 5 Και 6
added Beethoven* / Berliner Philharmoniker / Karajan* - Συμφωνίες Αρ. 5 Και 6 "Ποιμενική" to their collection. 4 days ago
Frédéric Chopin / Martha Argerich, Claudio Abbado - Κοντσέρτο Για Πιάνο Και Ορχήστρα Νο. 1, Πρελούδια, Βαρκαρόλα, Scherzo
added Frédéric Chopin / Martha Argerich, Claudio Abbado - Κοντσέρτο Για Πιάνο Και Ορχήστρα Νο. 1, Πρελούδια, Βαρκαρόλα, Scherzo to their collection. 4 days ago
Robert Schumann - Κοντσέρτο Για Πιάνο - Παιδικές Σκηνές - Καρναβάλι. Κέμπφ / Κούμπελικ
added Robert Schumann - Κοντσέρτο Για Πιάνο - Παιδικές Σκηνές - Καρναβάλι. Κέμπφ / Κούμπελικ to their collection. 4 days ago
Sergei Prokofiev / Orpheus Chamber Orchestra / Boston Symphony Orchestra / Seiji Ozawa - Συμφωνία Νο 1
added Sergei Prokofiev / Orpheus Chamber Orchestra / Boston Symphony Orchestra / Seiji Ozawa - Συμφωνία Νο 1 "Κλασσική". Ρωμαίος Και Ιουλιέττα (Αποσπάσματα) to their collection. 4 days ago
Edvard Grieg / Géza Anda / Berliner Philharmoniker / Rafael Kubelik / Herbert von Karajan - Κοντσέρτο Για Πιάνο, Πέερ Γκυντ Σουίτες 1 & 2
added Edvard Grieg / Géza Anda / Berliner Philharmoniker / Rafael Kubelik / Herbert von Karajan - Κοντσέρτο Για Πιάνο, Πέερ Γκυντ Σουίτες 1 & 2 to their collection. 4 days ago
Manuel De Falla - Teresa Berganza - Margrit Weber - The London Symphony Orchestra - Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks - Garcia Navarro - Rafael Kubelik - Ο Μάγος Έρωτας-Νύχτες Στους Κήπους Της Ισπανίας
added Manuel De Falla - Teresa Berganza - Margrit Weber - The London Symphony Orchestra - Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks - Garcia Navarro - Rafael Kubelik - Ο Μάγος Έρωτας-Νύχτες Στους Κήπους Της Ισπανίας to their collection. 4 days ago
Igor Stravinsky - Πουλτσινέλα- Η Ιεροτελεστία Της Ανοιξης
added Igor Stravinsky - Πουλτσινέλα- Η Ιεροτελεστία Της Ανοιξης to their collection. 4 days ago
Giuseppe Verdi - Τραβιάτα-Αριες Και Σκηνές
added Giuseppe Verdi - Τραβιάτα-Αριες Και Σκηνές to their collection. 4 days ago
Johannes Brahms / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Κοντσέρτο Για Βιολί Και Ορχήστρα
added Johannes Brahms / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Κοντσέρτο Για Βιολί Και Ορχήστρα "Regenlied - Sonate" to their collection. 4 days ago
Johann Strauss Jr. - Βαλς Και Πόλκες
added Johann Strauss Jr. - Βαλς Και Πόλκες to their collection. 4 days ago
Claude Debussy / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Νυχτερινά. Πρελούδιο Στο Απομεσήμερο Ενός Φαύνου. Η Θάλασσα
added Claude Debussy / Orchestre De Paris / Daniel Barenboim - Νυχτερινά. Πρελούδιο Στο Απομεσήμερο Ενός Φαύνου. Η Θάλασσα to their collection. 4 days ago